Bästa Lärare

Utmärkelsen Bästa Lärare är studenternas eget pris för god pedagogik i klassrummet. Du kan enkelt nominera den lärare som just du tycker förtjänar utmärkelsen!

Vartannat år delar Karlstad Studentkår ut studenternas pris till universitetets bästa lärare. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma pedagogisk kompetens på universitetet och lyfta fram bra lärare.

Tidigare mottagare av utmärkelsen Bästa Lärare:

År 2016: Anita Malmgren
Lärare vid lärarutbildningen som undervisar bland annat på förskolelärarprogrammet och grundlärarprogrammet.

År 2014: Christophe Barbier
Universitetslektor vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper samt lärare i bland annat kemiteknik och materialvetenskap

År 2012: Carolina Camén
Forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) samt lärare vid rättsvetenskap och företagsekonomi på fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT.

Har du frågor om Bästa Lärare?

Kontakta studentkårens vice ordförande!
Mejl: vice@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 42