Bästa Lärare

Utmärkelsen Bästa Lärare är studenternas eget pris för god pedagogik i klassrummet. Du kan enkelt nominera den lärare som just du tycker förtjänar utmärkelsen!

Vartannat år delar Karlstad Studentkår ut studenternas pris till universitetets bästa lärare. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma pedagogisk kompetens på universitetet och lyfta fram bra lärare.

Nominering HT 2015

Nomineringen till Bästa Lärare 2016 är stängd. Den information vi efterfrågat var följande:

  • Lärarens namn
  • Det ämne som läraren undervisar inom
  • Jag som nominerar heter
  • Min e-post
  • Min motivering

Den information du skickat in i din nominering kommer endast att ses och behandlas av studentkåren.

Kriterier för att bli Bästa Lärare

Lärare som blir nominerade ska vara anställda av Karlstads universitet. Nominerande studenter och studentkårens bedömargrupp ska utgå ifrån nedanstående övergripliga kriterier.

Läraren:

  • Visar en god pedagogisk kompetens och har förmågan att förmedla sina ämneskunskaper på ett sätt som möter studenten väl i dennes eget lärande.
  • Är lyhörd och vill utveckla sin undervisning utifrån studenters synpunkter och föregående års kursvärderingar.
  • Väcker intresse inom området.
  • Visar engagemang för studenterna.
  • Uppmuntrar till utveckling av kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga hos studenten.

Vad händer med min nominering?

Sista dag för nominering är 31 januari. De nomineringar som studenter lämnat in behandlas av Karlstad Studentkårs bedömargrupp, som består av studenter från olika utbildningar.

De lärare som blivit nominerade till Bästa Lärare får sen möjlighet att skicka in en motivering till varför de är värda priset. Karlstad Studentkårs fullmäktige väljer årets Bästa Lärare på sitt möte i mars.

Utmärkelsen Bästa Lärare tillkännages och delas ut i Gläntan i slutet av mars under vårterminen 2016. Eftersom det är en stor och viktig händelse firar studentkåren detta med pompa och ståt, självklart är alla lärare och studenter inbjudna!

Några tidigare mottagare av utmärkelsen Bästa Lärare

År 2014: Christophe Barbier
Universitetslektor vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper samt lärare i bland annat kemiteknik och materialvetenskap

År 2012: Carolina Camén
Forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) samt lärare vid rättsvetenskap och företagsekonomi på fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT.

Har du frågor om Bästa Lärare?

Kontakta studentkårens vice ordförande!
Mejl: vice@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 42