Bästa Lärare

Nominera här!

Nominate a prominent teacher (form in english)

Vartannat år delar Karlstad Studentkår ut ett pris till Bästa Lärare. Vi delar ut det här priset för att uppmärksamma pedagogisk kompetens på universitetet och lyfta fram goda lärare.

Som student på Karlstads universitet kan du under perioden 26 januari – 16 februari nominera den lärare som du tycker ska få studenternas pris för sina insatser i undervisningen.

Nomineringar som kommer in behandlas av studentkårens bedömmargrupp som består av studenter från olika utbildningar. Nominerade lärare får också möjlighet att skicka in sina egna texter. Slutligen kommer Bästa Lärare väljas av Karlstad Studentkårs fullmäktige den 20 mars.

I början av april kommer priset delas ut i Gläntan och firas med tårta. Givetvis är alla lärare och studenter inbjudna!

Kriterier

Läraren som nomineras ska vara anställd av Karlstads universitet. Nominerande studenter och bedömargrupp ska utgå ifrån nedanstående övergripliga kriterier.

Läraren:

  • Visar en god pedagogisk kompetens och har förmågan att förmedla sina ämneskunskaper på ett sätt som möter studenten väl i dennes eget lärande.
  • Är lyhörd och vill utveckla sin undervisning utifrån studenters synpunkter och föregående års kursvärderingar.
  • Väcker intresse inom området.
  • Visar engagemang för studenterna.
  • Uppmuntrar till utveckling av kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga hos studenten.

Vem anser du vara förtjänt av utmärkelsen som "Bästa lärare" på Karlstads universitet? Nominera här!

---------------------------------------------------------------------------

Tidigare mottagare av utmärkelsen Bästa Lärare:

År 2016: Anita Malmgren
Lärare vid lärarutbildningen som undervisar bland annat på förskolelärarprogrammet och grundlärarprogrammet.

År 2014: Christophe Barbier
Universitetslektor vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskaper samt lärare i bland annat kemiteknik och materialvetenskap

År 2012: Carolina Camén
Forskare vid Centrum för tjänsteforskning (CTF) samt lärare vid rättsvetenskap och företagsekonomi på fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT.

Har du frågor om Bästa Lärare?

Kontakta studentkårens vice ordförande!
Mejl: vice@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 42