CSN

CSN står för Centrala studiestödsnämnden och är den myndighet i Sverige som har hand om studiestöd.

Söka studiemedel

När du skall börja studera kan det även vara läge att söka studiemedel. Studiemedel består av en bidragsdel och en lånedel och för att få studiemedel måste du göra en ansökan till Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Bidrag och lån

Studiemedel består av två delar - bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidragsdelen eller om du vill ansöka om både bidrags- och lånedelen. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar.

Ansökan om studiemedel

För att ansöka om studiemedel används tjänsten ansök om studiemedel som finns på mina sidor på CSN:s hemsida. Du kan ansöka om studiemedel på tre olika sätt, genom e-legitimation, genom att logga in med personlig kod eller genom att skicka in en blankett via post till CSN. Av dessa tre är e-legitimation det snabbaste och enklaste sättet då du skriver under och skickar in din ansökan direkt på webben.

Första gången du söker svenskt studiestöd görs en prövning av principiell rätt till svenskt studiestöd.

CSN prövar om utbildningen du läser ger rätt till studiemedel, om du studerar i tillräcklig omfattning (minst 50 procent) samt om du uppfyller de ålderskrav som CSN har. CSN har ingen nedre åldersgräns men däremot en övre åldersgräns, för bidragsdelen ligger denna på 54 år och på lånedelen ligger den på 45 år.

Inkomst och fribelopp

Du får ha en viss inkomst samtidigt som du har studiemedel. Om din inkomst överskrider en viss summa, det så kallade fribeloppet, kan du förlora ditt studiemedel och bli återbetalningsskyldig till CSN. 

Tilläggsbidrag om du har barn

För dig som studerar och har barn finns ett så kallat Tilläggsbidrag. Tilläggsbidragets storlek beror på hur många barn du har och på din studietakt. 

Tilläggslån

Om du är 25 år eller äldre kan du få ett tilläggslån.  Detta lån är samma typ av lån som det ordinarie studielånet och läggs till samma skuld. Tilläggslånet är avsett för dem som tidigare haft arbetsinkomster och ska underlätta övergången mellan arbete och studier.

Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning som försvårar dina studier så kan du få studiemedel för en studietakt som du inte läser på. Du kan exempelvis få studiemedel för en studietakt (mått som visar hur mycket du läser i genomsnitt under en termin) på 100 procent trots att du har en studietakt på 75 procent.

För att du ska kunna få studiemedel för en högre studietakt än du faktiskt läser, måste följande stämma in på dig:

  • Du måste lägga ner mer tid än normalt på dina studier på grund av din funktionsnedsättning.
     
  • Du har utnyttjat alla stödåtgärder som skolan erbjuder, men klarar ändå inte att studera i normal studietakt.
     
  • Du har intyg som styrker din funktionsnedsättning.

Studieförsäkran

Glöm inte att lämna en studieförsäkran till CSN så fort du påbörjat dina studier! Om du inte lämnar in studieförsäkran får du inga pengar utbetalda av CSN. Studieförsäkran lämnar du på CSN:s webbsida.

Mer information om studiemedel hittar du på csn.se

Vad kan Karlstad Studentkår hjälpa till med?

Karlstad Studentkår kan hjälpa dig om du på något sätt får problem med CSN. Den kan vara allt från frågor om hur det funkar att söka studiemedel till att hjälpa dig om du har en funktionsnedsättning, blivit sjuk eller någonting annat som påverkar dina studier och din studietakt. 

Har du frågor om CSN/studiemedel?

Kontakta studentombudet!
Mejl: studentombud@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 95