Kalendarium

torsdag 28 mar Studentfallsrapportssläpp
måndag 01 apr Kårval 2019
torsdag 02 maj SFS FUM
fredag 17 maj Karlstads Studentvän