Kårfullmäktigesammanträde

2018-02-13 17:00

Karlstad Studentkårs högst beslutande organ, kårfullmäktige, sammanträder. Karlstad Studentkårs medlemmar är varmt välkomna att närvara.