Kalendarium

måndag 02 nov Ordförandeträff
måndag 02 nov Utbildningsträff
måndag 02 nov Sexmästarträff
onsdag 11 nov Möte i kårfullmäktige
tisdag 17 nov Medlemskaffe
torsdag 19 nov Uppstartsmöten för sektioner
måndag 23 nov Bostadshäng i Transformum