Kalendarium

tisdag 01 nov Föreningsmässan
lördag 05 nov Tentafest II
tisdag 08 nov Studentfallsrapportssläpp
söndag 20 nov Deadline: Sök till kårfullmäktige