Kårhuset i Karlstad AB

Karlstad Studentkår har startat ett aktiebolag som heter Kårhuset i Karlstad AB. Aktiebolaget ska arbeta för att ett kårhus ska finnas på gångavstånd från universitetet, med en aktiv verksamhet innan sommaren 2017.  

Kårhusprojektet 2016

För att uppfylla målet om att ha en verksamhet igång inför sommaren 2017 har en projektledare anställts som under hösten 2016 ska planera och realisera de planer som finns. Syftet med projektet är inledningsvis att undersöka lokalmöjligheter och utveckla en organisation som kan driva kårhusets verksamhet. Är du intresserad av att veta mer om projektet kontakta projektledare Frida Burström på karhuset@karlstadstudentkar.se.

Mötesplats för studenter

Kårhuset i Karlstad AB ska verka för att ett kårhus ska finnas på gångavstånd från universitetet. Vid uppstart ska främst tre typer av aktiviteter vara igång: 

  • Samlingslokal för främjande av kulturella evenemang och utbyten
  • Café/restaurangverksamhet
  • Utrymme för kunskapsspridande

Finansiering

För att göra det möjligt att driva ett kårhus i Karlstad kommer aktiebolaget att söka sponsorer och andra aktörer för att eventuellt finansiera verksamheten.

Karlstad Studentkår ger aktiebolaget möjlighet att söka ekonomiska medel på upp till två miljoner kronor fram till sommaren 2017. Karlstad Studentkår står som ägare till aktiebolaget, vilket gör att eventuell framtida vinst kommer då att gå tillbaka till studentkåren.

Lokal nära universitetet

Kårhuset i Karlstad AB letar i nuläget efter en lokal till Kårhuset, för att därefter ta arbetet vidare. 

Har du frågor om Kårhuset i Karlstad?

Kontakta projektledare Frida Burström
Mejl: karhuset@karlstadstudentkar.se
Mobil: 070-474 45 86