Kvalitet

Karlstad Studentkårs främsta uppgift är att arbeta för att din utbildning håller så hög kvalitet som möjligt. Förutom utbildningsbevakning arbetar vi för att säkerställa god studiemiljö, bra studentbostäder och ett rikt studieliv.

Studentinflytande

Studentinflytande innebär att studenter ska ha inflytande över sin utbildning och därigenom kunna bidra till att vidareutveckla den. Karlstad Studentkår organiserar studentinflytandet, genom bland annat:

  • Studeranderepresentanter
  • Programråd
  • Kursvärderingar
  • Den dagliga kontakten med studenter

Utbildningsbevakning

Utbildningsbevakning handlar om att bevaka och bidra till att utveckla kvaliteten på utbildningarna vid Karlstads universitet. Att bevaka utbildningarna är en av studentkårens allra viktigaste uppgifter.

Studiemiljö

En god studiemiljö är viktigt för att du ska kunna uppnå så goda resultat som möjligt. Därför bevakar studentkåren arbetsmiljön på universitetet, vilket bland annat innefattar den fysiska och psykosociala arbetsmiljön ska fungera bra för studenterna. 

CSN & bostad

Studiemedel och bostad är två viktiga frågor för studenter. Om du har frågor eller funderingar gällade ditt studiemedel eller bostadssituation kan studentkåren hjälpa dig. 

Har du frågor om kvaliteten på din utbildning?

Kontakta studentkårens vice ordförande!
Mejl: vice@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 42