Skriv motion till fullmäktige

Kårfullmäktige är Karlstad Studentkårs högsta beslutande organ. Som medlem i studentkåren kan du skriva en motion (förslag) till fullmäktige.

En motion kan handla om en fråga som du tycker att studentkåren ska arbeta med eller en förändring som du vill se inom studentkåren.

Så här skriver du en motion

  1. Börja med att fylla i dina kontaktuppgifter i formuläret
     
  2. Skriv en kort beskrivning om vad det är du vill att studentkåren ska arbeta med/förändra och motivera varför
     
  3. Avsluta din motion med ett yrkande*
     
  4. Klicka på skicka

Om du är osäker på hur man skriver en motion eller vill ha hjälp, kontakta studentkårens organisationsansvarig på, vice@karlstadstudentkar.se

* Ett yrkande är ett specifikt förslag där man ofta kräver en åtgärd.  Exempel på ett yrkande, Jag yrkar på: att studentkåren utser en arbetsgrupp som arbetar med studiemiljön på universitetet.

Vad händer när jag skickat in min motion

Efter att studentkåren har mottagit din motion kommer vi kontrollera om du har rätt att skicka in en motion (dvs. kontrollera medlemskap). Därefter kommer motionen behandlas i kårstyrelsen som i sin tur yttrar sig om vad den anser om din motion. När det är dags för nästa fullmäktigemöte har du möjligheten att presentera din motion för fullmäktige och förklara varför ledamöterna ska rösta för ditt förslag.

Skriv en motion

Använd gärna formuläret nedan om du vill skriva en motion. Du kan också mejla in din motion till vice@karlstadstudentkar.se