Publicerat: 2019-04-29 14:16

Foto: Denny Jansson

På kårfullmäktiges konstituerande möte fredagen den 26 april valdes Karlstad Studentkårs presidium, styrelse och andra förtroendevalda för verksamhetsåret 2019/2020. Det tillträdande presidiet består av ordförande Sebastian Hardin, utbildningspolitiskt ansvarig Christoffer Qvist, studiesocialt ansvarig Rebecca Hultman och politisk sekreterare Malin Sannerstedt.

Publicerat: 2019-02-27 14:56

Vi söker dig som är ansvarsfull, social och har en vilja att driva Karlstad Studentkår framåt. Studentkåren söker en ordförande, en utbildningspolitiskt ansvarig, en studiesocialt ansvarig, en politisk sekreterare och en chefredaktör för studenttidningen.

Platsannonser 

Ordförande (.pdf)

Publicerat: 2019-02-18 14:01

Vem kan jag rösta på i Kårvalet 2019?

Du kan rösta på kandidater från följande fyra listor. Klicka på respektive lista för ytterligare information. (Listan är i bokstavsordning).

KD-Studenter

Moderata Studenter Karlstad

Publicerat: 2019-01-23 13:00

Karlstad Studentkår är en ideell medlemsburen organisation. Vi är partipolitiskt obundna men arbetar med studentpolitik. Vårt uppdrag är till viss del styrt av staten och går ut på att ta vara på studenternas intressen, ge alla studenter hjälp och stöd samt organisera studentinflytandet vid Karlstads universitet.

Publicerat: 2018-12-19 11:33

Kårhuset i Karlstad AB startades 2014 och dörrarna öppnade den 17 oktober 2017 i Studenternas hus mitt emot Karlstads universitet. Efter ett verksamhetsår bedömer ägarna att verksamhetens ekonomi inte håller på lång sikt.

 

Sidor