"Ett otroligt viktigt dokument för oss"

Under tisdagen samlades pressen när Karlstad Studentkårs ordförande Amanda Green och studentombudet Juval Pruitt lämnade över ett exemplar av studentfallsrapporten till Åsa Bergenheim, rektor vid Karlstads universitet.
− Ett otroligt viktigt dokument för oss som vi kommer att sprida ut i verksamheten, säger Åsa Bergenheim.


Karlstads universitets rektor Åsa Bergenheim, studentkårens studentombud Juval Pruitt och ordförande Amanda Green diskuterade studentfallsrapporten med pressen. 

Karlstad Studentkårs studentombud Juval Pruitt har sammanställt en rapport som redogör för de 60 studentfall som har hanterats under verksamhetsåret 2015/2016.
– Rapporten är ett viktigt verktyg för Karlstad Studentkår för att kunna påverka och med fakta visa vilka problem studenter upplever kring sina studier, säger Juval Pruitt.

Studentkåren har tidigare påpekat brister inom området administration och information, men många studenter upplever fortfarande problem. Det kan gälla scheman, litteraturlistor eller att kursplaner inte är tillgängliga eller uppdaterade. Det kan innebära svårigheter för studenten att planera och klara av sina studier.
− Det är viktigt att informationen går ut så att den verkligen når studenterna, säger Åsa Bergenheim.

”God pedagogik är jätteviktigt”
Studentfallsrapporten belyser även vikten av att fokusera på personalens kompetensutveckling, samt hur viktig lärarledd undervisning är. Studenter inom humaniora och samhällsvetenskap tenderar att ha betydligt färre lärarledda timmar än studenter som läser naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.
− God pedagogik är jätteviktigt. Som student investerar du många år, tar CSN-lån och vill förbereda dig för arbetslivet på bästa möjliga sätt, säger Amanda Green.

Ett område där studentkåren lyfter fram olika problem är kring kompletteringar där det idag saknas tydliga regler. Karlstad Studentkår är positivt inställda till kompletteringar, men endast under förutsättningen att det finns rättsäkra regler. Åsa Bergenheim instämmer.
− Det är viktigt att vi tillsammans med studentkåren reder ut det här på ett bra sätt, säger Åsa Bergenheim.

Tillsammans mot förbättring
− Vi har 16 000 som studerar här, då visar ändå 60 studentfall att vi inte har världens största problem. Men de 60 visar vad vi behöver arbeta med, säger Åsa Bergenheim.
Karlstad Studentkår håller med i resonemanget, men vill även förtydliga att mycket kan bli bättre.
− Alla studentfall når inte oss och alla inkomna frågor kategoriseras inte som studentfall, men dessa 60 fall visar ändå de områden där det finns problem. Vår förhoppning är att i samarbete med Karlstads universitet tillsammans arbeta för högre rättsäkerhet och ökad kvalitet i utbildningen, säger studentkårens studentombud Juval Pruitt.

Läs rapporten:
Ladda ner Karlstad Studentkårs studentfallsrapport för verksamhetsåret 2015/2016

Press:
SVT Värmland: "Kritik mot Karlstads universitet"
Nya Wermlands-Tidningen: "Missnöje med handledning"
Värmlands Folkblad: "Kurser och lärare håller för låg kvalitet"

 

BilagaStorlek
PDF icon studentfallsrapport1516.pdf333.31 KB