Det här har studentkåren gjort för dig!

Karlstad Studentkår jobbar för studenterna på Karlstads universitet. Här kan du läsa vad vi gjort för DIG under läsåret 2014-2015. Vi kallar det för "Skrytlista", eftersom vi tycker att allt som gör det bättre för studenterna är värt att uppmärksammas lite extra!

Mer information om varje punkt får du på den fullständiga Skrytlistan 2014-2015.

Utbildningsbevakning

 • Stärkt studeranderepresentanterna
 • Lyft fram studentinflytandet
 • Ökat kontakten med institutioner och program
 • Fört in studentinflytande i universitetets regler/policys
 • Bevakat arbetet med Blended learning
 • Påverkat antagningsordningen
 • Arbetat med kvalitetsmodellen

Studenters rättigheter

 • Genomfört kampanj med fokus studenters rättigheter
 • Bevakat nedläggning av oral hälsa och biomedicin
 • Gett möjlighet till bättre hjälp vid diskrimineringsärenden

Förutsättningar för studier

 • Drivit frågan om Bostadsgaranti
 • Varit med och utvecklat  projektet Hjärterum
 • Verkat för 247 nya studentbostäder
 • Drivit frågor om studiemiljö

Påverkansarbete

 • Drivit kampanjen #redanskuldsatt för en studentrabatt på Värmlandstrafik
 • Påverkat i nationella studentfrågor via SFS
 • Bidragit till den nationella studentrörelsen och därför fått SFS ”Wahlénska priset”
 • Arrangerat Engagemangsdagen

Medlemsnytta

 • Genomfört en medlemsundersökning
 • Rekryterat rekordmånga listor till kårvalet
 • Startat evenemanget Medlemskaffe
 • Tagit fram fler medlemsrabatter och utökade samarbeten
 • Åstadkommit en tydligare Karlstads studenttidning

Studentkårens interna arbete

 • Arbetat fram ett uppdaterat Åsiktsdokument
 • Jobbat fram en förbättrad ekonomi
 • Startat upp utbildning för fullmäktigeledamöter

Frågor?

Kontakta Sofia Nordström, informationsansvarig på Karlstad Studentkår.
Mejl: information@karlstadstudentkar.se. Tel: 054-700 14 88