Studenternas livskvalitet i fokus

Sen den 1 juli har Karlstad Studentkår ny ordförande och ny styrelse då lärarstudenten Amanda Green tog över uppdraget som studenternas röst på Karlstads universitet. Som ordförande vill hon driva frågan om alla studenters livskvalitet. 

Hur känns det att bli ordförande?

- Det är ett himla spännande uppdrag! Karlstad Studentkår jobbar för att alla studenter ska ha det bra, både med kvalitet på utbildningen och i livet utanför universitetet. En het fråga för mig är bristen på studentbostäder. Att inte ha ett hem när man börjar plugga är en dålig start på studietiden, säger Amanda Green.

Har ni något nytt att komma med?

- Ja, faktiskt! I år kommer Karlstad Studentkår att arbeta aktivt för att förbättra studenters psykiska och fysiska hälsa, bland annat genom samarbete med universitetet. Vi vill också starta en samverkan med Landstinget i Värmland angående de här frågorna, säger Amanda Green. 

De leder Karlstad Studentkår 2015-2016

Amanda Green, ordförande
Jobbar bland annat med att driva studentpolitiska frågor i Karlstad. Leder organisationen och svarar på frågor om bostäder och studiemedel.

Simon Asplund, vice ordförande 
Jobbar mest med utbildningskvalitet och utbildningsbevakning. Organiserar studentkårens studeranderepresentanter.

Frida Burström, studiesocialt ansvarig 
Jobbar med frågor som rör förutsättningar för studier, till exempel studiemiljö, studentföreningar, sociala aktiviteter för studenter och det framtida Kårhuset i Karlstad.

Ruth Reed, organisationsansvarig 
Jobbar med studentkårens organisation, till exempel kårfullmäktige, kårval, interna styrdokument och ekonomi.

Mer info och kontakt

Amanda Green, ordförande Karlstad Studentkår
Telefon: 054-700 14 87
Mobil: 073-663 14 71
E-post: ordforande@karlstadstudentkar.se

Amanda Green, ordförande för Karlstad Studentkår 2015-2016