Terminens första möte i kårfullmäktige

Onsdag 16 september är det höstterminens första möte i Karlstad Studentkårs fullmäktige. På mötet kommer kårfullmäktige bland annat besluta om ändring av studentkårens stadga och eventuellt val till en vakant plats i kårstyrelsen. Som medlem är du alltid välkommen för att lyssna och diskutera!

Karlstad Studentkårs fullmäktigemöte äger rum onsdag 16 september kl 17.15 i Fryxellsalen (1B 306). Då kommer fullmäktige bland annat att behandla följande:

 • Rapporter från förtroendearvoderade
 • Ändring av studentkårens stadga
 • Ev. val till vakant plats i kårstyrelsen
 • Förslag om arbetsutskott under kårfullmäktige
 • Riktlinjer för utmärkelsen Bästa Lärare
 • Utvärdering av kårvalet 2015
 • Arbetsbeskrivning för valnämnd (Kårvalet 2016)
 • Riktlinjer för kampanjande (Kårvalet 2016)
 • Datum för kommande fullmäktigemöte 2015-2016
 • Sammanfattning av SFS fullmäktige 24-26 april
 • Övriga frågor

Här kan du läsa kallelsen till mötet

Om Karlstad Studentkårs fullmäktige

Karlstad Studentkårs fullmäktige består av 29 ledamöter som alla är studenter. Ledamöterna väljs en gång om året i kårvalet. Fullmäktige bestämmer de frågor Karlstad Studentkår ska arbeta med och vilka åsikter som ska drivas. Fullmäktige äger rum ungefär en gång i månaden under terminerna.

Skriv förslag eller var med på fullmäktiges möten

Som medlem i Karlstad Studentkår är du välkommen till alla fullmäktigemöten för att lyssna och vara med i diskussionerna. Du kan också skriva motioner (förslag) till fullmäktige. En motion kan handla om en fråga som du tycker att studentkåren ska arbeta med eller en förändring som du vill se inom studentkåren.

Om du vill lämna in en motion så att den kan behandlas på fullmäktigemötet använder du formuläret på studentkårens hemsida:
karlstadstudentkar.se/motion

Frågor?

Om du har några frågor om Karlstad Studentkårs fullmäktige, kontakta organisationsansvarig Ruth Reed:
organisation@karlstadstudentkar.se