Terminens andra möte i kårfullmäktige

Onsdag 14 oktober är det höstterminens första möte i Karlstad Studentkårs fullmäktige. På mötet kommer kårfullmäktige bland annat besluta om ansvarsfrihet för 2014-2015 års kårstyrelse samt välja en valnämnd till kårvalet 2016. Som medlem är du alltid välkommen för att lyssna och diskutera!

Karlstad Studentkårs fullmäktigemöte äger rum onsdag 14 oktober kl 17.15 i Sjöströmsalen (1B 309). Då kommer fullmäktige bland annat att behandla följande:

  • Rapporter från förtroendearvoderade
  • Ägardirektiv för Kårhuset i Karlstad AB
  • Verksamhetsberättelse för 2014-2015
  • Åreredovisning och bokslut för 2014-2015
  • Ansvarsfrihet för kårstyrelsen 2014-2015
  • Val av valnämnd till kårvalet 2016
  • Övriga frågor

Här kan du läsa kallelsen till mötet

Om Karlstad Studentkårs fullmäktige

Karlstad Studentkårs fullmäktige består av 29 ledamöter som alla är studenter. Ledamöterna väljs en gång om året i kårvalet. Fullmäktige bestämmer de frågor Karlstad Studentkår ska arbeta med och vilka åsikter som ska drivas. Fullmäktige äger rum ungefär en gång i månaden under terminerna.

Skriv förslag eller var med på fullmäktiges möten

Som medlem i Karlstad Studentkår är du välkommen till alla fullmäktigemöten för att lyssna och vara med i diskussionerna. Du kan också skriva motioner (förslag) till fullmäktige. En motion kan handla om en fråga som du tycker att studentkåren ska arbeta med eller en förändring som du vill se inom studentkåren.

Om du vill lämna in en motion så att den kan behandlas på fullmäktigemötet använder du formuläret på studentkårens hemsida:
karlstadstudentkar.se/motion

Frågor?

Om du har några frågor om Karlstad Studentkårs fullmäktige, kontakta organisationsansvarig Ruth Reed:
organisation@karlstadstudentkar.se