Terminens tredje möte i kårfullmäktige

Onsdag 11 november är det höstterminens tredje möte i Karlstad Studentkårs fullmäktige. På mötet kommer kårfullmäktige bland annat besluta om de nya sektionerna samt välja en valnämnd till kårvalet 2016. Som medlem är du alltid välkommen för att lyssna och diskutera!

Karlstad Studentkårs fullmäktigemöte äger rum onsdag 11 november kl 17.15 i Sjöströmsalen (1B 309). Då kommer fullmäktige bland annat att behandla följande:

  • Rapporter från förtroendearvoderade
  • Studentkårens ekonomiska placeringar och intäkter
  • Val av valnämnd till kårvalet 2016
  • Beslut om arbetsplan för de nya sektionerna
  • Stadgar och policys för sektionerna
  • Övriga frågor

Här kan du läsa kallelsen till mötet

Om Karlstad Studentkårs fullmäktige

Karlstad Studentkårs fullmäktige består av 29 ledamöter som alla är studenter. Ledamöterna väljs en gång om året i kårvalet. Fullmäktige bestämmer de frågor Karlstad Studentkår ska arbeta med och vilka åsikter som ska drivas. Fullmäktige äger rum ungefär en gång i månaden under terminerna.

Skriv förslag eller var med på fullmäktiges möten

Som medlem i Karlstad Studentkår är du välkommen till alla fullmäktigemöten för att lyssna och vara med i diskussionerna. Du kan också skriva motioner (förslag) till fullmäktige. En motion kan handla om en fråga som du tycker att studentkåren ska arbeta med eller en förändring som du vill se inom studentkåren.

Om du vill lämna in en motion så att den kan behandlas på fullmäktigemötet använder du formuläret på studentkårens hemsida:
karlstadstudentkar.se/motion

Frågor?

Om du har några frågor om Karlstad Studentkårs fullmäktige, kontakta organisationsansvarig Ruth Reed:
organisation@karlstadstudentkar.se