Studentrabatt utvecklar Värmland

Studenterna, som bland annat är blivande ekonomer, ingenjörer, pedagoger och sjuksköterskor, är bosatta i hela Värmland och många är beroende av kollektivtrafik, skriver Karlstad Studentkårs ordförande Amanda Green och Musikhögskolan Ingesunds David Mattson på NWT Debatt. 

Studenter måste kunna pendla i hela Värmland, mellan studier, arbete, familj och praktikplatser. Värmlandstrafik, som kör de flesta bussarna och tågen i Värmland, ger inga rabatter till personer över 26 år. Hälften av studenterna på Karlstads universitet, 49 procent, är äldre än 26 år och hamnar därför i kläm. Därför tycker Karlstad Studentkår att Värmlandstrafik ska införa en studentrabatt.

Håller du med? Dela din åsikt i sociala medier: 
#redanskuldsatt

Läs mer om kampanjen:
karlstadstudentkar.se/redanskuldsatt

Debattartikel i NWT 2015-12-04
Studentrabatt utvecklar Värmland

Värmland behöver sina studenter, och studenterna behöver sitt Värmland. I november 2014 startade Karlstad Studentkår kampanjen Redan skuldsatt, behöver studentrabatt för att få en studentrabatt på Värmlandstrafik. Ett år senare har inget hänt. För oss studenter i Karlstad och Arvika är läget likadant: Vi reser fortfarande mellan hem, studier, arbeten, familj och praktikplatser. Och vi har ingen studentrabatt.

Vid Karlstads universitets två campus, universitetsområdet i Karlstad och Musikhögskolan Ingesund i Arvika, finns tillgång till hela bredden av kompetensförsörjningen för Värmland. Men 49 procent av studenterna vid Karlstads universitet är över 26 år och får inte ta del av ungdomsrabatt på Värmlandstrafik. Studenterna, som bland annat är blivande ekonomer, ingenjörer, pedagoger och sjuksköterskor, är bosatta i hela Värmland och många är beroende av kollektivtrafik. Framtiden sitter helt enkelt fast i Karlstad och Arvika.

Ett argument som höjts mot att införa en studentrabatt är att det skulle vara för dyrt. Vi tycker inte att det argumentet håller, eftersom ingen har räknat på vad en studentrabatt faktiskt skulle kosta. Värmlandstrafik ägs av Region Värmland (kommunerna och landstingen) och deras verksamhet finansieras till hälften via skatten och till hälften av resenärerna själva. Även studenter, som är en ekonomiskt mycket utsatt grupp, är med och betalar skatt. Det är rimligt att vi också får ta del av rabattsystemen.

En studie som utförts i Stockholm visar dessutom att varje student bidrar med stort ekonomiskt värde till den region där hen studerar. Genom sin närvaro utgör studenten en resurs vad gäller såväl rena intäkter som skapande av arbetstillfällen och attraktivitet. För varje student som väljer att studera någon annan stans påverkas alltså Värmlands ekonomi negativt. Om studenter väljer att stanna kvar efter examen blir såklart värdet ännu större. Så är det egentligen för dyrt att införa studentrabatt, med tanke på det vi visat här?

Frågan om hur man ska få studenterna vid Karlstads universitet att stanna kvar i regionen efter sina studier är mer relevant än någonsin. För några veckor sen kunde vi läsa i NWT om en undersökning från Sveriges Akademiker (Saco), som visar att 86 procent av studenterna i Värmland har flyttat efter tio år. Det är allvarligt. Studenterna är en resurs, både medan de studerar och om de väljer att stanna här efter sina studier.

Kompetensförsörjning och befolkningstillväxt är centralt för vår region. I Värmlandsstrategin, Region Värmlands gemensamma strategi för tillväxt och utveckling i Värmlands län, kan vi läsa om mål som rör livskvalitet, företagande, höjd kompetens och bättre kommunikationer. Studentrabatt på Värmlandstrafik är en viktig pusselbit i alla dessa mål. Studenter ska vilja bo, studera, arbeta och pendla i Värmland.

Trafikförsörjningsprogrammet för Värmland, som styr den regionala kollektivtrafikens utveckling, är nu ute på remiss. Vi på Karlstads studentkår har blivit inbjudna att lämna synpunkter, vilket vi ser som mycket positivt. Men vi vill lyfta frågan om studentrabatt på Värmlandstrafik till nästa nivå. Om Värmland ska fortsätta sin tillväxt och utveckling behöver vi värna om och skapa bra förutsättningar för regionens alla studenter.

Vår slutsats är enkel: Studentrabatt på Värmlandstrafik är en win-win för alla.

Amanda Green
Ordförande för Karlstad Studentkår

David Mattson
Ordförande för Musikhögskolan Ingesunds Studentsektion

Har du frågor om kampanjen?

Kontakta Amanda Green, ordförande för Karlstad Studentkår:
Telefon: 054-700 14 87
Mobil: 073-663 14 71
E-post: ordforande@karlstadstudentkar.se