Dags att nominera listor till kårvalet

DU bestämmer! Var med och bestäm vad studentkåren ska jobba med - ställ upp i kårvalet! 7-11 mars är det val till Karlstad Studentkårs fullmäktige och startdatum för nominering är måndag 18 januari. Sista dag att nominera dig och din lista är söndag 21 februari.

Vad är en lista?

En lista består av studenter som vill driva frågor som är viktiga för dem. Listorna kan vara kopplade till allt från utbildningar till politiska sammanslutningar eller helt enkelt bestå av enskilda medlemmar. I kårvalet 7-11 mars röstar studentkårens medlemmar alltså på de listor som kandiderar till kårfullmäktige.

För att kunna ställa upp på en lista behöver du vara medlem i Karlstad Studentkår. Anmäl din lista genom att mejla val@karlstadstudentkar.se senast söndag 21 februari (OBS! nytt datum). Listorna offentliggörs onsdag 24 februari.

Checklista för dig som vill bilda en lista

 • Namn på själva listan
 • Vilka frågor och åsikter listan ska driva (på svenska, men gärna med en kortare sammanfattning på engelska)
 • Ange kandidaterna på listan (förnamn, efternamn, e-post, telefonnummer och tiosiffrigt personnummer)
 • Kandidaterna ska vara medlemmar i studentkåren
 • Listan ska ha en listledare/ kontaktperson
 • Idéer och tankar kring kampanjmaterial (t.ex. text och färger)
 • Mejla listan till: val@karlstadstudentkar.se
 • Stopp för nominering är 21 februari (obs! nytt datum)

Hur funkar kårvalet?

7-11 mars kan du rösta via röstsedel i kårexpeditionen på universitetet och på karvalet.se. Information om de olika listorna kommer att finnas på plats vid valstationen. Observera att du behöver ha aktiverat ditt Mecenatkort för att kunna rösta via karvalet.se, det är nämligen samma inloggningsuppgifter som till Mecenat-kortet.

De 29 mandaten i kårfullmäktige delas sen ut proportionerligt efter hur stor andel av rösterna de olika listorna får i kårvalet.

Viktiga datum att hålla koll på

 • 18 januari: Studentkåren utlyser kårvalet! Startskottet för att nominera listor
 • 21 februari: Sista dag att anmäla en lista
 • 24 februari: Studentkåren offentliggör vilka listor som kandiderar
 • 7-11 mars: Kårvalet 2015, val till kårfullmäktige!

Om Karlstad Studentkårs fullmäktige

Att engagera sig i studentkåren är både lärorikt och meriterande! Karlstad Studentkårs fullmäktige består av 29 ledamöter som alla är studenter. Ledamöterna väljs en gång om året i kårvalet. Kårfullmäktiges möten äger rum ungefär en gång i månaden. Utöver det förväntas man engagera sig i studentkårens verksamhet t.ex. genom att hjälpa till att dela ut medlemskaffe och vara med i kampanjer.

Fullmäktige är Karlstad Studentkårs högsta beslutande organ och bestämmer de frågor studentkåren ska arbeta med och vilka åsikter som ska drivas. Till exempel är kårfullmäktige med och väljer de som företräder studentkåren, nämligen studeranderepresentanter, heltidsarvoderade (t.ex. ordförande och vice ordförande), kårstyrelse och chefredaktör för Karlstads studenttidning.

Har du frågor?

Listor samt frågor om kårvalet mejlar du till Karlstad Studentkårs valnämnd på val@karlstadstudentkar.se

Vi som ingår i valnämnden är:

 • Jessica Millertson, valnämndens ordförande och kårfullmäktigeledamot
 • Ruth Reed, organisationsansvarig
 • Sebastian Ferm, kårfullmäktigeledamot
 • Erika Strömbäck, kårfullmäktigeledamot
 • Anders Calén, kårfullmäktigeledamot