Terminens första möte i kårfullmäktige

Onsdag 10 februari är det vårterminens första möte i Karlstad Studentkårs fullmäktige. På mötet kommer kårfullmäktige bland annat att besluta om ändringar i årets verksamhetsplan och välja en delegation till SFS fullmäktige. Som medlem är du alltid välkommen för att lyssna och diskutera!

Karlstad Studentkårs fullmäktigemöte äger rum onsdag 10 februari kl 17.15 i Sjöströmsalen (1B 309) på Karlstads universitet. Då kommer fullmäktige bland annat att behandla följande:

  • Rapporter från förtroendearvoderade
  • Lisa Knutsen informerar om Sveriges förenade studentkårer (SFS)
  • Redogörelse för ekonomisk halvårsrapport
  • Beslut om att fastställa arbetsbeskrivningar för heltidsarvoderade uppdrag verksamhetsåret 2016-2017
  • Beslut om att verkställa de nya sektionerna
  • Beslut om att välja en delegation till SFS fullmäktige
  • Besluta om ändringar i Karlstad Studentkårs verksamhetsplan 2015-2016
  • Diskussion om Stiftelsen Karlstad Studentbostäders verksamhetsplan
  • Proposition (förslag från kårstyrelsen) om att tillsätta en vakant plats i kårstyrelsen
  • Övriga frågor

Här kan du läsa kallelsen till mötet

Om Karlstad Studentkårs fullmäktige

Karlstad Studentkårs fullmäktige består av 29 ledamöter som alla är studenter. Ledamöterna väljs en gång om året i kårvalet. Fullmäktige bestämmer de frågor Karlstad Studentkår ska arbeta med och vilka åsikter som ska drivas. Fullmäktige äger rum ungefär en gång i månaden under terminerna.

Skriv förslag eller var med på fullmäktiges möten

Som medlem i Karlstad Studentkår är du välkommen till alla fullmäktigemöten för att lyssna och vara med i diskussionerna. Du kan också skriva motioner (förslag) till fullmäktige. En motion kan handla om en fråga som du tycker att studentkåren ska arbeta med eller en förändring som du vill se inom studentkåren.

Om du vill lämna in en motion så att den kan behandlas på fullmäktigemötet använder du formuläret på studentkårens webbsida:
karlstadstudentkar.se/motion

Frågor?

Om du har några frågor om Karlstad Studentkårs fullmäktige, kontakta organisationsansvarig Ruth Reed:
organisation@karlstadstudentkar.se