Här är listorna du kan rösta på i kårvalet

I kårvalet 7-11 mars röstar studentkårens medlemmar på de listor som kandiderar till kårfullmäktige. Du kan rösta vid valstationen i kårexpeditionen på universitetet samt på webben via karvalet.se

Under kårvalsvalveckan 7-11 mars kan du rösta på webben via karvalet.se samt vid valstationen i kårexpeditionen på universitetet. Information om de olika listorna kommer att finnas på plats vid valstationerna. Röstningen via karvalet.se sker med samma inloggningsuppgifter som till Mecenat, så kom ihåg att aktivera ditt kort!

DU bestämmer!

Åtta listor kandiderar i kårvalet 7-11 mars. Som studerandemedlem i Karlstad Studentkår kan du rösta på en lista och kandidat i kårvalet. Genom att rösta påverkar du vilka frågor studentkåren ska jobba med i kårfullmäktige. Listorna består av studenter som driver frågor och åsikter som är viktiga för dem.

De 29 mandaten i kårfullmäktige delas ut proportionerligt och utgår från hur stor andel av rösterna de olika listorna får. Ju fler röster en lista får, desto fler mandat får listan alltså i kårfullmäktige. Genom att rösta i kårvalet påverkar du Karlstad Studentkår, ditt engagemang spelar roll!

Fullmäktige är Karlstad Studentkårs högsta beslutande organ och bestämmer vilka frågor och åsikter som studentkåren ska driva. Det nya fullmäktige bestämmer vad Karlstad Studentkår ska arbeta med och väljer de som ska representera organisationen, till exempel nästa års ordförande och kårstyrelse. 

Kårvalets listor 2016

Nedan följer samtliga åtta listor som kandiderar i valet till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Listorna presenteras i bokstavsordning med sina respektive kandidater och åsiktsprogram. (En lista, Plussningslistan, drog tillbaka sin kandidatur 2016-03-03.)

F!

Kandidater:

 1. Carolina Sandgren
 2. Linnea Malmberg
 3. Klara Stenkvist
 4. Ina Jacobsen
 5. Emelie Wange

Vi vill driva:

Vi, inom F! Student KAU vill verka för alla. Det vi vill göra är att driva frågor som belyser feminism och mångfald på Karlstads universitet, och bland kårmedlemmarna. Vi vill driva folkbildning och skapa opinion i frågor som rör studenter samt tillvarata studenters intressen inom Feministisk initiativ.

Vi har som målsättning att driva en intersektionell feministisk politik samt att verka för social rättvisa och jämlikhet kring frågor som berör kön, enticitet, religion, sexualitet, ålder etc. Detta planerar vi att göra genom exempelvis

 • Skapa fler utrymmen för studenter att studera på, informera och engagera studenter för att tycka till om förändring på universitetet
 • Utnyttja de utbildningar som finns tillgängliga till praktiska projekt som t.ex. fler grupprum vid planerad ombyggnad av biblioteket
 • Vi vill sträva efter att universitetets värdegrund upprätthålls när föreläsare gästar KAU
 • Göra tamponger tillgängligt på universitetet till ett överkomligt pris, exempelvis för försäljning i cafeteria eller liknande

Gröna Studenter

Kandidater:

 1. Johan Andersson
 2. Aida Badeli
 3. Lina Sylvén

Vi vill driva:

 • Att universitetet miljöcertifieras
 • Att ett kort ska kunna fungera som passerkort, lånekort och utskriftskort
 • Att utbildningarna ska ha mer studentinflytande

Ingesundslistan

Kandidater:

 1. Adrian Elmqvist

Vi vill driva:

 • Vi vill arbeta för att öka integrationen mellan Ingesunds Musikhögskola och Karlstads universitets verksamhet.
 • Vårt syfte är att representera Ingesunds Musikhögskola som en enhet och göra vår röst hörd i de beslut som fattas.

Liberala Studenter

Kandidater:

 1. Mandana Karim
 2. Anders Larsson
 3. Sara Gunnarsson
 4. Elin Dejeby
 5. Anders Viking Pettersson

Vi vill driva:

 • Mindre regler och krångel ger fler bostäder åt studenter. 
  Bostadsmarknaden i Sverige har grundläggande strukturella problem som gör att bostadsbyggandet inte ökar tillräckligt trots stigande efterfrågan på bostäder. Fler studentbostäder sker genom nybyggnad och ett sätt att påskynda den processen är genom lättnader i kraven på bostadsutformning för studentbostäder. Detta genom att studentkåren lobbar för en förändring.
 • Högre kvalitet på utbildningen. 
  För att nå visionen om ett universitet i världsklass måste reella satsningar göras på den högre utbildningen för att höja dess kvalitet. Det är även viktigt att en god utbildningsbevakning och studentrepresentation säkerställs. Karlstads universitet är ett universitet som växer så att det knakar. I sig är det mycket positivt, men det ena behöver inte utesluta det andra. Vi vill att studentkåren ska värna om kvaliteten på de befintliga programmen och kurserna och se till så att den inte försvinner i denna expansion.
 • Kåren ska prioritera sin kärnverksamhet. 
  För oss är studentkårens primära uppgift att säkerställa utbildningskvaliteten och att den upprätthålls, men även att vara studenternas röst och ansikte utåt mot universitet, kommunen och andra aktörer. Vi anser att studentkåren tagit på sig allt för många uppgifter utanför dess kärnverksamhet och bör överlåta dessa till intresse- och studentföreningarna. 

Miljölistan

Kandidater:

 1. Sebastian Hardin
 2. Andreas Lindow

Vi vill driva:

 • Fler datatentor! Det finns redan idag kurser där tentorna skrivs på en dator och skickas in genom internet. Dessutom finns möjligheten för studenter, med behovet av det, att använda dator under salstentor. Detta innebär en minskad pappersanvändning och är en anpassning till dagens teknikanvändning. Vi vill att fler tentor skall vara datatentor; det är bättre för både studenterna och jorden!
 • Bättre öppettider på universitetsbiblioteket! Nu stänger tidningsläsesalen kl. 20:00 på helgerna, vilket hindrar oss studenter från att plugga där på lördagar och söndagar. Det måste vara möjligt att ha längre öppettider så att vi studenter kan ta del av den goda studiemiljön när vi själva vill!
 • Större studieyta efter stängning på biblioteket! När universitetsbiblioteket stänger är enbart tidningsläsesalen öppen för oss studenter. Vi vill se över möjligheten att öppna upp fler rum, så att fler studenter kan bedriva sina studier här även när biblioteket har stängt.
 • Jämställdhet är en självklar del av alla frågor! De strukturer som idag finns måste brytas ned så att vi själva blir fria att forma vår identitet. En struktur är aldrig ensamt ansvarig för förtryckande normer; vi måste inse att sexism, rasism, homofobi och transfobi ofta hänger samman.

Moderata Studenter Karlstad

Kandidater:

 1. Jessica Millertson
 2. Tore Gustavsson
 3. Sebastian Hasselström
 4. Sara Bystedt
 5. Paula Holst
 6. Alexander Torin

Vi vill driva:

 • Mer arbetsmarknadsanknytning i utbildningen. Moderata studenter vill att studentkåren ska verka för mer arbetsmarknadsanknytning i all utbildning på universitetet, till exempel genom praktik och arbetsmarknadsdagar.
 • Bättre wifi på KAU. Det trådlösa nätverket på universitetet fungerar i dagsläget mycket dåligt, speciellt under tentaperioderna när många studenter vistas i lokalerna. Moderata Studenter vill att studentkåren ska driva på universitetet för att förstärka nätverket.
 • Ännu bättre studiebevakning. Enligt högskolelagen är studentkårens huvuduppgift att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier. Karlstad Studentkår bedriver idag en bra verksamhet inom området, men kan bli ännu vassare!

Socialdemokratiska studenter

Kandidater:

 1. Erika Strömbäck
 2. Emil Lindgren
 3. Lina Fryk
 4. Felix Emilsson
 5. Erivan Waysi

Vi vill driva:

Socialdemokratiska studenter hoppas som den äldsta kårlistan att få förnyat förtroende i årets kårfullmäktigeval. Vi vill påverka studentkårens verksamhet till att fokusera på att skapa en högre kvalitet i utbildningen och göra studenttiden till en välmående och lärorik tid i livet.

 • Minst 15/h lärarledd tid i veckan
 • Fortsätta driva frågan om införandet av studentrabatt hos Värmlandstrafik
 • Förbättra studiemiljön; fysiskt, psykiskt & socialt

Vänsterns studentförbund Karlstad

Kandidater:

 1. Anders Kalén
 2. Ronja Sjöqvist

Vi vill driva:

 • VSF ska driva klass-, miljö- och genusfrågor inom kontexten studentliv.
 • Utöver dessa övergripande mål ska vi lokalt arbeta med att höja kraven på Karlstad kommun i arbetet mot att bli en bättre studentstad.
 • Vi vill se fler samverkansprojekt mellan studentkåren och studenthälsan för att förbättra studenters psykiska hälsa.
 • Och ifrågasätta kommunens bruk av alkohol och krogliv som huvudsakliga marknadsföringsknep gentemot studenter.

Har du frågor?

Kontakta Karlstad Studentkårs valnämnd:
val@karlstadstudentkar.se

Vi som ingår i valnämnden är:

 • Jessica Millertson, valnämndens ordförande och kårfullmäktigeledamot
 • Ruth Reed, organisationsansvarig
 • Sebastian Ferm, kårfullmäktigeledamot
 • Erika Strömbäck, kårfullmäktigeledamot
 • Anders Calén, kårfullmäktigeledamot