Sista mötet för årets kårfullmäktige

Onsdag 16 mars är det sista mötet i Karlstad Studentkårs fullmäktige 2015-2016. På mötet kommer kårfullmäktige bland annat att besluta om vem som får utmärkelsen Bästa Lärare samt få rapporter från studentkårens olika utskott.

Karlstad Studentkårs fullmäktigemöte äger rum onsdag 16 mars kl 17.15 i Sjöströmsalen (1B 309) på Karlstads universitet. Då kommer fullmäktige bland annat att behandla följande:

  • Rapporter från förtroendearvoderade
  • Val av Bästa lärare
  • Övriga frågor

Här kan du läsa kallelsen till mötet

Om Karlstad Studentkårs fullmäktige

Karlstad Studentkårs fullmäktige består av 29 ledamöter som alla är studenter. Ledamöterna väljs en gång om året i kårvalet. Fullmäktige bestämmer de frågor Karlstad Studentkår ska arbeta med och vilka åsikter som ska drivas. Fullmäktige äger rum ungefär en gång i månaden under terminerna.

Skriv förslag eller var med på fullmäktiges möten

Som medlem i Karlstad Studentkår är du välkommen till alla fullmäktigemöten för att lyssna och vara med i diskussionerna. Du kan också skriva motioner (förslag) till fullmäktige. En motion kan handla om en fråga som du tycker att studentkåren ska arbeta med eller en förändring som du vill se inom studentkåren.

Om du vill lämna in en motion så att den kan behandlas på fullmäktigemötet använder du formuläret på studentkårens hemsida: karlstadstudentkar.se/motion

Frågor?

Om du har några frågor om Karlstad Studentkårs fullmäktige, kontakta organisationsansvarig Ruth Reed:
organisation@karlstadstudentkar.se