Valresultat: Listorna i kårfullmäktige

Förra veckan röstade Karlstad Studentkårs medlemmar i valet till kårfullmäktige. Totalt 9,11 procent av studerandemedlemmarna, 350 personer, valde att göra sin röst hörd. Störst blev Moderata Studenter Karlstad med 24,46 procent av rösterna.

De 29 mandaten i kårfullmäktige delas ut proportionerligt och utgår från hur stor andel av rösterna de olika listorna fått. Studentkårens målsättning är alltid att öka valdeltagandet från föregående år eftersom så många som möjligt ska få komma till tals.

I kårvalet 2016 kandiderade åtta listor med totalt 29 kandidater.

– Kårvalet är väldigt roligt, det är så många engagerade som kämpar för att få förtroende att driva sina frågor i kårfullmäktige. Det är härligt att se! Tyvärr så var valdeltagandet ovanligt lågt i år. Vi ska nu analysera varför det blev så, säger Amanda Green, ordförande för Karlstad Studentkår.

Valdeltagandet i siffror

I 2016 års kårval blev valdeltagandet 350 röstande, vilket betyder att 9,11 procent av studentkårens medlemmar röstade. Vid kårvalet 2016 har Karlstad Studentkår 3843 röstberättigade studerandemedlemmar. 

Valdeltagandet minskade från 2015 års kårval, då 527 personer röstade (14,2 procent av studerandemedlemmarna).

Resultat och mandatfördelning

 • 6 mandat: Moderata Studenter Karlstad med 24,46 procent
 • 5 mandat: F! Student Kau med 16,21 procent
 • 5 mandat: Socialdemokratiska studenter med 18,35 procent
 • 4 mandat: Liberala Studenter med 13,76 procent
 • 3 mandat: Gröna Studenter med 9,48 procent
 • 2 mandat: Miljölistan med 7,03 procent
 • 1 mandat: Ingesundslistan med 7,34 procent
 • 1 mandat: Vänsterns studentförbund Karlstad med 3,06 procent

Totalt antal: 27 platser i kårfullmäktige. Två mandat har strukits.

Valdeltagande kårvalet 2016

 • Antal röstberättigade medlemmar vid valet: 3843 personer
 • Antal röstande: 350 personer
 • Antal giltiga röster: 327 stycken
 • Antal blanka eller ogiltiga röster: 23 stycken
 • Andel röstande (inklusive blanka och ogiltiga röster): 9,11 procent

I kategorin "blanka och ogiltiga röster" finns två typer av röster: Den första är då en medlem har röstat blankt. Den andra är då en person har röstat manuellt på valstationen i kårexpeditionen utan att vara medlem i studentkåren, om någon har röstat både med fysisk valsedel och även på karvalet.se, eller om valsedel inte lagts i korrekt i valurnan.

Valdeltagande i de fem senaste kårvalen, andel röstande

 • 2015: 14,2 procent
 • 2014: 11,7 procent
 • 2013: 16,1 procent
 • 2012: 11,1 procent
 • 2011: 13,7 procent

Mer info om kårvalet

Har du frågor om kårvalet? Mejla Ruth Reed, organisationsansvarig på Karlstad Studentkår: organisation@karlstadstudentkar.se

Om kårvalet och kårfullmäktige

I kårvalet kan alla studerandemedlemmar rösta på en lista och kandidat. Listorna driver olika frågor och kan vara kopplade till allt från utbildningar till politiska sammanslutningar eller enskilda studenter. Genom att rösta påverkade medlemmarna vilka frågor Karlstad Studentkår ska jobba med i kårfullmäktige.

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och bestämmer de frågor Karlstad Studentkår ska arbeta med och vilka åsikter som ska drivas.