Universitetets bästa lärare är utsedd

Karlstad Studentkår vill uppmärksamma lärarnas pedagogiska färdigheter utifrån ett studentperspektiv. Genom att utse universitetets bästa lärare hoppas studentkåren att belysa just detta. Utmärkelsen tilldelas Anita Malmgren.

- Universitetslärares pedagogiska kompetens belönas tyvärr alltför sällan. Bästa läraren är ett utmärkt tillfälle att hylla skicklighet i undervisningen och visa upp och tydliggöra vikten av pedagogisk kompetens, säger Karlstad Studentkårs vice ordförande Simon Asplund.

Prisceremonin för Bästa Lärare 2016 sker i Café Gläntan tisdag 22 mars kl 12.30 och studentkåren bjuder traditionsenligt på kaffe och tårta. Utmärkelsen delas ut av vice ordförande Simon Asplund och representanter från studentkårens pedagogiska utskott.

Studenternas eget pris

Utmärkelsen "Bästa lärare" är studenternas eget pris och utgår från vad studenterna själva uppfattar som god pedagogik i klassrummet. Lärare som blir nominerade ska vara anställda av Karlstads universitet. Nominerande studenter och studentkårens bedömargrupp har utgått ifrån nedanstående övergripliga kriterier.

Läraren:

  • Visar en god pedagogisk kompetens och har förmågan att förmedla sina ämneskunskaper på ett sätt som möter studenten väl i dennes eget lärande.
  • Är lyhörd och vill utveckla sin undervisning utifrån studenters synpunkter och föregående års kursvärderingar.
  • Väcker intresse inom området.
  • Visar engagemang för studenterna.
  • Uppmuntrar till utveckling av kritiskt tänkande och problemlösningsförmåga hos studenten.

Studenter har fått lämna in förslag och motiveringar som studentkårens pedagogiska utskott sedan arbetat vidare med. Bästa läraren röstades fram av studentkårens fullmäktige den 16 mars. Bästa lärare blev då Anita Malmgren, lärare vid lärarutbildningsnämnden som undervisar bland annat på förskolelärarprogrammet och grundlärarprogrammet.

Anita Malmgren är utsedd till Bästa lärare 2016 

Motivering till utmärkelsen Bästa lärare 2016

Anita Malmgren tilldelas priset med motiveringen:

”Anita Malmgren engagerar sig med inlevelse och glädje i studenternas studier. Hennes engagemang och vilja att lyssna och vara närvarande gör Anita till en fantastisk lärare som utstrålar professionalitet och yrkesstolthet. Hon inspirerar genom att möta studenterna i deras lärande, utmana dem och ständigt uppmana till kritiskt tänkande. En lärare med förmågan att få studenter att längta till sitt framtida yrke.”