Bli studeranderepresentant!

Som studeranderepresentant är du en del av det aktiva studentinflytandet och påverkar Karlstads universitet. Uppdragen är kul, utvecklande och meriterande och du hittar garanterat något spännande som passar dig! Ansök senast 13 maj. 

Studeranderepresentanterna bevakar studenternas intressen i universitetets beslutande organ, till exempel styrelser, råd och nämnder. Representanterna utses av Karlstad Studentkår och företräder helt enkelt studenters åsikter i olika frågor, så att inga beslut fattas som missgynnar studenter.

Sista ansökningsdag är fredag 13 maj. Ditt engagemang spelar roll, sök redan idag! Och glöm inte att tipsa dina klasskompisar och andra studentvänner om uppdragen.

Om studentinflytandet

Alla studenter har lagstadgad rätt till inflytande över utbildningen. På Karlstads universitet är det Karlstad Studentkår som organiserar studentinflytandet genom studeranderepresentanter. 

Att engagera sig som studeranderepresentant är kul, utvecklande, meriterande och du skapar många värdefulla kontakter inför framtiden. Du behöver inga särskilda förkunskaper och självklart hjälper vi dig inför dina första möten.

Frågor eller funderingar?

Kontakta studentkårens vice ordförande Simon Asplund
Mejl: vice@karlstadstudentkar.se
Telefon: 054-700 14 42

Om uppdragen

Det finns cirka 70 studeranderepresentantsuppdrag som du kan söka. Många av dem har en tydlig koppling till olika utbildningar eller till studiemiljön för studenter. Vissa uppdrag innebär också att du som representant får ekonomisk ersättning för de möten du går på.

Här är de områden och uppdrag som studenterna kan vara med i:

Bostad

 • KBAB Samråd
 • Stiftelsen Karlstad Studentbostäder

Utbildningskvalitet

 • Utbildningsutskotten på fakulteterna och Lärarutbildningsnämnden
 • Fakultetsnämnderna
 • Programråd
 • Utbildningsråd
 • Institutionsråd

Rättssäkerhet

 • Disciplinnämnden
 • Studenträttsliga rådet

Forskningsfrågor

 • Forskningsetiska kommittén

Mat och kultur

 • Café- och restaurangrådet
 • Kultur på KAU

Rekrytering och bedömning av kvalifikationer

 • Fakulteternas Anställnings- och befordringsutskott
 • Stipendiekommittén

Handelshögskolan

 • Handelshögskolans styrelse

Folkbildning

 • Folkuniversitetets styrelse

Entreprenörskap

 • Drivhusets styrelse

Universitetet

 • Universitetsstyrelsen