Konstituerande kårfullmäktige

Lördag 16 april är det dags för första mötet i nya kårfullmäktige. Då väljs bland annat ordförande och övriga heltidsarvoderade samt chefredaktör och kårstyrelse för verksamhetsåret 2016-2017. Som medlem i Karlstad Studentkår är du välkommen till alla fullmäktigemöten! 

Karlstad Studentkårs konstituerande fullmäktigemöte äger rum lördag 16 april i 21A 342 kl 10.15. Då kommer fullmäktige bland annat att behandla följande: 

 • Introduktion till konstituerande fullmäktige
 • Beslut om arbets- och delegationsordning för Karlstad Studentkår
 • Fastställande av arbets- och delegationsordning
 • Val av ordförande
 • Val av vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar
 • Val av vice ordförande med studiesocialt ansvar
 • Val av organisationsansvarig
 • Val av chefredaktör
 • Fastställande av valprotokoll för val till studentkårens fullmäktige 2016-2017
 • Val av revisorer
 • Val av verksamhetsrevisorer
 • Fastställa antalet ledamöter och välja ledamöter till studentkårens styrelse
 • Fastställande av medlemsavgift för Karlstad Studentkår

Här kan du läsa kallelsen till mötet

Om Karlstad Studentkårs fullmäktige

Karlstad Studentkårs fullmäktige består av 27 ledamöter som alla är studenter. Ledamöterna väljs en gång om året i kårvalet. Fullmäktige bestämmer de frågor Karlstad Studentkår ska arbeta med och vilka åsikter som ska drivas. Fullmäktige äger rum ungefär en gång i månaden.

Skriv förslag eller var med på fullmäktiges möten

Som medlem i Karlstad Studentkår är du välkommen till alla fullmäktigemöten för att lyssna och vara med i diskussionerna. Du kan också skriva motioner (förslag) till fullmäktige. En motion kan handla om en fråga som du tycker att studentkåren ska arbeta med eller en förändring som du vill se inom studentkåren.

Om du vill lämna in en motion så att den kan behandlas på fullmäktigemötet använder du formuläret på studentkårens hemsida: karlstadstudentkar.se/motion

Frågor?

Om du har några frågor om Karlstad Studentkårs fullmäktige, kontakta organisationsansvarig Ruth Reed: organisation@karlstadstudentkar.se