Platsannons: Projektledare kårhus

Nu går arbetet med att ta fram nästa självklara mötesplats för Karlstads studenter in i en ny spännande fas. Kårhuset i Karlstad AB, som ägs av Karlstad Studentkår, söker nu en projektledare på heltid som kan leda arbetet framåt! 

Organisationen: Studentkåren

Karlstad Studentkår är studentkåren för studenterna vid Karlstads universitet. I organisationen ingår bland annat drygt 4000 medlemmar, sex sektioner, ett trettiotal studentföreningar, ideellt engagerade studenter, projektgrupper, Karlstads studenttidning samt fyra anställda tjänstemän och fyra heltidsarvoderade förtroendevalda presidialer. En del av studentkårens uppdrag är att verka för att studietiden blir så bra som möjligt, det handlar bland annat om frågor om bostad och studiemedel men också kårhusfrågan. 2006 stängde kårhuset på Klaraborg och frågan om ett nytt kårhus har sedan dess varit ständigt aktuell.

Uppdraget: Kårhuset

2014 startades Kårhuset i Karlstad AB av Karlstad Studentkår. I samband med det beslutet tillsattes en styrelse med representanter från Karlstad Studentkår, Karlstads universitet, Karlstads kommun, Karlstads Bostads AB, Drivhuset samt studeranderepresentanter. Styrelsen ska tillsammans med resurser på Karlstad Studentkårs kansli arbeta för att ett kårhus ska finnas i närheten av universitetet och vara invigt under 2017.  För att få kontinuitet i arbetet och ett helhetsgrepp av projektet har kårhusstyrelsen valt att rekrytera en projektledare för att driva uppstartsarbetet framåt.

Ett kårhus 2017 bör vara en samlingsplats för studenter både dag- och kvällstid. Efter undersökningar gjorda under åren har det framkommit att det önskas möjlighet till att bjuda in föreläsare, studieplatser, café- och restaurangverksamhet samt möjlighet att hyra lokal för sittningar för föreningar och sektioner.

Arbetsbeskrivning

Som projektledare förväntas du identifiera och planera aktiviteter som leder fram till starten av ett kårhus. I uppdraget ingår allt från att identifiera lokal till att rekrytera ideellt engagerade. Din roll blir att leda uppstartsarbetet i samarbete med arbetsgrupper bestående av ideella och med stötting av kårhusets styrelse samt studentkårens kansli. Du kommer i ditt arbete ansvara för bland annat budget, återrapportering och dokumentation av projektet.

Vid projektanställningens slut förväntas du leverera en plan till kårhusstyrelsen för en uppstart av kårhus under 2017.

Kvalifikationer

Du har lämplig akademiskutbildning, gärna inom projektledning. Du är initiativtagande och utåtriktad med erfarenhet av att engagera och samarbeta med andra samtidigt som du självständigt bör kunna driva projektet framåt. Vidare ser vi att du är ansvarstagande, strukturerad och målinriktad. Du trivs i en omväxlande arbetsmiljö där du får träffa mycket människor.

Villkor

Varaktighet: Tillträde efter överenskommelse. Projektanställning till 2016-12-31 med möjlighet till förlängning

Arbetstid: Heltid

Lön: Månadslön

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss:

Amanda Green ordforande@karlstadstudentkar.se 073-6631471

Lisa Knutsen lisa.knutsen@karlstad.se 070-0208159

Intervjuer kommer ske löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt till karhuset@karlstadstudentkar.se 

Sista ansökningsdatum är 31 maj 2016.