Det här har studentkåren gjort för dig!

Karlstad Studentkår jobbar för studenterna på Karlstads universitet. Här kan du läsa vad vi gjort för DIG under läsåret 2015-2016. Vi kallar det för "Skrytlista", eftersom vi tycker att allt som gör det bättre för studenterna är värt att uppmärksammas lite extra!

Mer information om varje punkt får du på den fullständiga Skrytlistan 2015-2016.

Utbildningsbevakning

 • Bevakat arbetet med Blended Learning
 • Bevakat projektet med digital tentamen
 • Stärkt studentinflytande i utvärderingar
 • Påverkat och lyft fram kompetensutveckling för lärare
 • Utsett Bästa Lärare 2016
 • Stärkt studentinflytande vid rekrytering på Karlstads universitet
 • Utvecklat studentinflytande i kurser och program

Studenters rättigheter

 • Startat ett utredningsarbete om komplettering i examination
 • Informerat om fusk och plagiering
 • Bevakning av utbildningar under nedläggning
 • Förbättrat tillgängligheten till stöd och information från studentombudet

Förutsättningar för studier

 • Fler studentbostäder
 • Generalsutbildning
 • Utvecklat studiemiljön i biblioteket
 • Utökat samarbetet med Hyresgästföreningen
 • Drivit frågan om Bostadsgarantin
 • Fortsatt delaktighet i projektet Hjärterum
 • Drivit frågor om studiemiljön
 • Uppmärksammat arbetet kring den psykosociala studiemiljön
 • Drivit utredning av studentbostäder
 • Uppstart av sektioner
 • Utvecklat projektet Sex&Sånt

Påverkansarbete

 • Får vara med i styrgruppen Karlstad som universitetsstad
 • Studentbostadsdagen
 • #redanskuldsatt
 • Påverkat i nationella studentfrågor
 • Utvecklat Engagemangsdagen

Medlemsnytta

 • Medlemsrekord
 • Medlemskaffe
 • Arrangerat Kompisdagen
 • Tackmiddag
 • Fler medlemsrabatter och utökade samarbeten
 • Utvecklat Karlstads studenttidning
 • Välkomstgåvan
 • Nya föreningar

Studentkårens interna arbete

 • Medlemsprisundersökning
 • Utbildning av fullmäktigeledamöter
 • Satsning på att utveckla medlemsförmåner
 • En tillgänglig organisation
 • Fortsatt med arbetet Kårhus i Karlstad AB

Frågor?

Kontakta Amanda Green, ordförande på Karlstad Studentkår.
Mejl: ordfornade@karlstadstudentkar.se. Tel: 054-700 14 87