Rapport från kårfullmäktige 12 oktober

Sebastian Hasselström, organisationsansvarig, rapporterar
från kårfullmäktigemötet onsdagen den 12 oktober:

 

Ansvarsfrihet för styrelsen 15/16
På kårfullmäktiges möte behandlades verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för verksamhetsåret 2015/2016, det vill säga styrelsens redovisning av studentkårens verksamhet och ekonomi under föregående år. Kårfullmäktiges oktobermöte är därför ett av de viktigaste fullmäktigemötena under året, då det granskar hur styrelsen har skött sitt arbete under året. Kårfullmäktige beslutade att bevilja ansvarsfrihet för kårstyrelsen 2015/2016.

Ny valnämnd
Fullmäktige valde också en valnämnd som ska arbeta med att genomföra kårvalet våren 2017. Valnämnden består av Sebastian Hasselström, Amanda Green och Agnes Ahlzén.

Fullständiga protokoll och kallelser

Vad är kårfullmäktige?

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och består av 27 studenter. Fullmäktigeledamötena väljs genom kårvalet som hålls i mars eller i april varje år. Det är fullmäktige som bestämmer vilka övergripande frågor och åsikter studentkåren ska driva. Varje år fastställer kårfullmäktige en verksamhetsplan som innehåller de frågor som Karlstad Studentkår ska jobba med under året. Fullmäktige utser också kårstyrelsen, studeranderepresentanter, chefredaktör och utskott. Alla fullmäktigemöten är öppna för medlemmar.