Publicerat: 2016-11-29 15:38

Här redovisas det preliminära resultatet från fyllnadsvalet till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Under röstredovisningen kan du se hur de sex mandaten fördelas och vilka som blir ledamöter samt suppleanter.

Publicerat: 2016-11-23 14:44

Den 28-29 november 2016 genomförs fyllnadsval till Karlstad Studentkårs fullmäktige, då studentkårens medlemmar väljer vilka som ska ta plats på de tomma stolarna i kårfullmäktige. Det finns sex tomma stolar i kårfullmäktige.

Karlstad Studentkårs expedition i hus 1A kommer fungera som vallokal. Vallokalen kommer att vara öppen följande tider:

Måndagen den 28 november 2016 kl. 10:00-14:00
Tisdagen den 29 november 2016 kl. 10:00-14:00

Publicerat: 2016-11-21 14:32

Prideflaggan - alltid synlig i kårexpeditionen
På kårfullmäktiges möte den 16 november fattades beslut om projektplanen för utmärkelen ”Karlstads studentvän 2017” som studentkåren ska dela ut i maj 2017. Utmärkelsens syfte är att uppmärksamma en person, grupp eller organisation som har gjort en insats för studentlivet i Karlstad.

Publicerat: 2016-11-08 16:53

Under tisdagen samlades pressen när Karlstad Studentkårs ordförande Amanda Green och studentombudet Juval Pruitt lämnade över ett exemplar av studentfallsrapporten till Åsa Bergenheim, rektor vid Karlstads universitet.
− Ett otroligt viktigt dokument för oss som vi kommer att sprida ut i verksamheten, säger Åsa Bergenheim.

Publicerat: 2016-11-08 15:58

Den 28-29 november 2016 genomförs fyllnadsval till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Anledningen är att det på grund av ett flertal uppkomna vakanser i fullmäktige varit svårt att genomföra beslutsmässiga fullmäktigemöten. Det finns i dagsläget heller inga valda suppleanter i kårfullmäktige.

Sidor