Fyllnadsval till studentkårens fullmäktige

Den 28-29 november 2016 genomförs fyllnadsval till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Anledningen är att det på grund av ett flertal uppkomna vakanser i fullmäktige varit svårt att genomföra beslutsmässiga fullmäktigemöten. Det finns i dagsläget heller inga valda suppleanter i kårfullmäktige.

Karlstad Studentkårs stadga innehåller inga särskilda föreskrifter om utlysningstiden för fyllnadsval till kårfullmäktige. Det finns heller ingen tydlig praxis på området. Karlstad Studentkårs tolkning, efter samråd med studentkårens verksamhetsrevisor, är att kortare utlysningstid än 40 dagar, som är utlysningstiden för ordinarie val, är tillräcklig då det gäller fyllnadsval.

Nominering av kandidater
Listor med kandidater ska anmälas skriftligen till valnämnden. Kandidater ska vara studerandemedlemmar i Karlstad Studentkår. Anmälan av listor sker via e-post till val@karlstadstudentkar.se. Anmälan ska bestå av namn, personnummer, mejladress samt telefonnummer till kandidaterna. Bifoga gärna även kortare text om de frågor som ni vill driva. Listorna ska vara valnämnden tillhanda senast söndagen den 20 november 2016 kl. 23:59. Listorna kommer därefter att offentliggöras på Karlstad Studentkårs webbplats.

Vad innebär det att sitta med i kårfullmäktige?
Att sitta i Karlstad Studentkårs fullmäktige är både roligt och lärorikt. Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ som träffas på kvällstid ungefär en gång i månaden, där beslut i viktiga frågor om Karlstad Studentkårs verksamhet och ekonomi fattas. Därför ger uppdraget som fullmäktigeledamot bra och meriterande erfarenheter. Det finns också möjlighet att engagera sig i studentkårens utskott och andra arbetsgrupper.
 

Röstlängd

Studerandemedlemmar i Karlstad Studentkår är röstberättigade vid val till kårfullmäktige. Röstlängden fastställs dagen före första valdagen, alltså söndagen den 27 november, och omfattar samtliga studerandemedlemmar.

Vallokal och öppettider

Karlstad Studentkårs expedition i hus 1A kommer fungera som vallokal. Vallokalen kommer att vara öppen följande tider:

Måndagen den 28 november 2016 kl. 10:00-14:00
Tisdagen den 29 november 2016 kl. 10:00-14:00

Därefter kommer offentlig röstsammanräkning att äga rum på tid och plats som valnämnden meddelar senare.