Rapport från kårfullmäktige 16 november

Prideflaggan - alltid synlig i kårexpeditionen
På kårfullmäktiges möte den 16 november fattades beslut om projektplanen för utmärkelen ”Karlstads studentvän 2017” som studentkåren ska dela ut i maj 2017. Utmärkelsens syfte är att uppmärksamma en person, grupp eller organisation som har gjort en insats för studentlivet i Karlstad.

Kårfullmäktige fattade också flera beslut om kårhuset, då den nuvarande styrelsen för Kårhuset i Karlstad AB blev omvald och vissa mindre ändringar gjordes i bolagsordningen. Fullmäktigeledamöterna från F! Student KAU hade skrivit en motion (förslag) om att användning av prideflaggan på universitetet, och kårfullmäktige beslutade att prideflaggan ska finnas synlig i kårexpeditionen alla dagar. Dessutom fick kårfullmäktige en genomgång av studentfallsrapporten.

Fullständiga protokoll och kallelser

Vad är kårfullmäktige?
Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och består av 27 studenter. Fullmäktigeledamötena väljs genom kårvalet som hålls i mars eller i april varje år. Det är fullmäktige som bestämmer vilka övergripande frågor och åsikter studentkåren ska driva. Varje år fastställer kårfullmäktige en verksamhetsplan som innehåller de frågor som Karlstad Studentkår ska jobba med under året. Fullmäktige utser också kårstyrelsen, studeranderepresentanter, chefredaktör och utskott. Alla fullmäktigemöten är öppna för medlemmar.