Fyllnadsval till kårfullmäktige 2016

Den 28-29 november 2016 genomförs fyllnadsval till Karlstad Studentkårs fullmäktige, då studentkårens medlemmar väljer vilka som ska ta plats på de tomma stolarna i kårfullmäktige. Det finns sex tomma stolar i kårfullmäktige.

Karlstad Studentkårs expedition i hus 1A kommer fungera som vallokal. Vallokalen kommer att vara öppen följande tider:

Måndagen den 28 november 2016 kl. 10:00-14:00
Tisdagen den 29 november 2016 kl. 10:00-14:00

Studerandemedlemmar i Karlstad Studentkår är röstberättigade vid val till kårfullmäktige. Röstlängden fastställs dagen före första valdagen, alltså söndagen den 27 november, och omfattar samtliga studerandemedlemmar.

Följande listor har inkommit till valnämnden:

F! Student KAU

Kandidater:

1. Olivia Häggqvist
2. Emelie Thunberg

Vi vill driva:

Vi, inom F! Student KAU vill verka för alla. Det vi vill göra är att driva frågor som belyser feminism och mångfald på Karlstads universitet, och bland kårmedlemmarna. Vi vill driva folkbildning och skapa opinion i frågor som rör studenter samt tillvarata studenters intressen inom Feministisk initiativ.

Vi har som målsättning att driva en intersektionell feministisk politik samt att verka för social rättvisa och jämlikhet kring frågor som berör kön, enticitet, religion, sexualitet, ålder etc. Detta planerar vi att göra genom exempelvis:

 • Skapa fler utrymmen för studenter att studera på, informera och engagera studenter för att tycka till om förändring på universitetet
 • Utnyttja de utbildningar som finns tillgängliga till praktiska projekt som t.ex. fler grupprum vid planerad ombyggnad av biblioteket
 • Vi vill sträva efter att universitetets värdegrund upprätthålls när föreläsare gästar KAU
 • Göra tamponger tillgängligt på universitetet till ett överkomligt pris, exempelvis för försäljning i cafeteria eller liknande

Fristående studenter i Karlstad

Kandidater:

1. Simon Asplund
2. Tilda Henriksson
3. Amanda Green

Vi vill driva:

Vi vill verka för att en starkare studentröst på Karlstad universitetet. Vi vill att Karlstad Studentkår ska vara en tillgänglig organisation som kan representera alla studenter. Därför vill vi i Karlstad Studentkårs fullmäktige verka för att studentkåren ska:

 • Ha kontinuerlig kontakt med studenter för att samla in frågor och åsikter som är viktiga för dem och öka engagemanget för utbildningsfrågor.
 • Stärka arbetet med jämlikhet och jämställdhet. 
 • Värna om studenternas perspektiv i beslutande och beredande organ på universitetet och se till att hänsyn tas till studenterna i frågor där vi berörs.
 • Arbeta för en högre utbildningskvalitetet genom att delta i programråd och andra forum för kvalitetsarbete för att studenter ska få ut det bästa av sin utbildning och vara så väl förberedda på arbetslivet som möjligt.
 • Värna om alla studenters studiemiljö.
 • Bidra till studentlivet genom att anordna fler tillgängliga aktiviteter för studenter. 

Moderata Studenter Karlstad

Kandidater:

1. Rebecka Ingsmy
2. Karl Opdal
3. Amos Friedman
4. Erik Almqvist

Vi vill driva:

 • Mer arbetsmarknadsanknytning i utbildningen. Moderata studenter vill att studentkåren ska verka för mer arbetsmarknadsanknytning i all utbildning på universitetet, till exempel genom praktik och arbetsmarknadsdagar.
 • Bättre wifi på KAU. Det trådlösa nätverket på universitetet fungerar i dagsläget mycket dåligt, speciellt under tentaperioderna när många studenter vistas i lokalerna. Moderata Studenter vill att studentkåren ska driva på universitetet för att förstärka nätverket.
 • Ännu bättre studiebevakning. Enligt högskolelagen är studentkårens huvuduppgift att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier. Karlstad Studentkår bedriver idag en bra verksamhet inom området, men kan bli ännu vassare!

Socialdemokratiska studenter

Kandidater:

1. Emma Andersson

Vi vill driva:

Socialdemokratiska studenter hoppas som den äldsta kårlistan att få förnyat förtroende i årets kårfullmäktigeval. Vi vill påverka studentkårens verksamhet till att fokusera på att skapa en högre kvalitet i utbildningen och göra studenttiden till en välmående och lärorik tid i livet.

 • Minst 15 timmar lärarledd tid i veckan
 • Fortsätta driva frågan om införandet av studentrabatt hos Värmlandstrafik
 • Förbättra studiemiljön; fysiskt, psykiskt & socialt

 

Om kårfullmäktige
Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och består av 27 studenter. Fullmäktigeledamötena väljs genom kårvalet som hålls i mars eller i april varje år. Det är fullmäktige som bestämmer vilka övergripande frågor och åsikter studentkåren ska driva. Varje år fastställer kårfullmäktige en verksamhetsplan som innehåller de frågor som Karlstad Studentkår ska jobba med under året. Fullmäktige utser också kårstyrelsen, studeranderepresentanter, chefredaktör och utskott. Alla fullmäktigemöten är öppna för medlemmar.