Publicerat: 2016-11-03 11:13


 

Karlstad Studentkårs studentombud Juval Pruitt har sammanställt en rapport som redogör för de 60 studentfall som har hanterats under verksamhetsåret 2015/2016.
– Rapporten är ett viktigt verktyg för Karlstad Studentkår för att kunna påverka och med fakta visa vilka problem studenter upplever kring sina studier, säger Juval Pruitt. 

Sidor