Publicerat: 2016-12-19 11:13

Publicerat: 2016-12-12 10:36

Karlstad Studentkår har instiftat ett ny utmärkelse: Karlstads studentvän. Priset ska gå till en person, organisation, företag, myndighet eller en grupp av personer som har förbättrat Karlstad som studentstad. Det är självklart studenter som nominerar.

Vem tycker du förtjänar utmärkelsen "Karlstads studentvän 2017"?

Publicerat: 2016-12-08 13:44

 

Alla kurser examineras på olika sätt. Det är viktigt att det finns tydliga regler för vad som ska examineras och på vilket sätt. För att du bäst ska kunna visa på dina kunskaper är det bra om du känner till vad som gäller för din kursplan.

Publicerat: 2016-12-06 13:20

Att ha en god arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna lyckas med sina studier. Frågor om stress, kränkande särbehandling och andra psykosociala problem är viktiga, precis som studenters möjlighet att påverka sin arbetsmiljö.

Publicerat: 2016-12-05 13:38

Karlstads universitet rekryterar nu en ny rektor. Processen består av flera delar. Vi studenter har rätt till inflytande i processen och är med på olika sätt i de olika delarna.

Amanda Green, ordförande Karlstad Studentkår ingår i rekryteringsgruppen som studenternas representant. Rekryteringsgruppen tar fram förslag till kravprofil och tidsplan som beslutas av universitetsstyrelsen. Rekryteringsgruppen intervjuar också de kandidater som finns.

Sidor