Vill du vara med i valet av ny rektor?

Karlstads universitet rekryterar nu en ny rektor. Processen består av flera delar. Vi studenter har rätt till inflytande i processen och är med på olika sätt i de olika delarna.

Amanda Green, ordförande Karlstad Studentkår ingår i rekryteringsgruppen som studenternas representant. Rekryteringsgruppen tar fram förslag till kravprofil och tidsplan som beslutas av universitetsstyrelsen. Rekryteringsgruppen intervjuar också de kandidater som finns.

Efter rekryteringsgruppens intervjuer så kommer de kandidater som är kvar gå till ”hörande”. Hörandet är en viktig del i processen där fler får inflytande över vem som ska bli ny rektor. Hörandet genomförs 13-17 mars. Då kommer 20 lärare, 10 chefer, 10 övrig personal, 10 studenter och 5 doktorander höra de kandidater som är kvar.

Vill du var med som student eller doktorand i hörandet? Det är önskvärt att de studenter som är med kommer från olika utbildningar.

Karlstad Studentkårs fullmäktige utser representanterna till hörandet den 12 december. Mejla ordforande@karlstadstudentkar.se om du vill vara med eller har andra frågor om rektorsrekryteringen.

Bakgrund
Nuvarande rektor Åsa Bergenheim är kvar på sin tjänst till den 30 oktober 2017. Därför rekryterar nu universitetet en ny rektor. Det är regeringen som utser rektor till ett universitet, men det är universitetsstyrelsen som ska ta fram förslag på ny rektor. Universitetsstyrelsen planerar att fatta beslut om sitt förslag till ny rektor i april 2017. 

Riktlinjer för hörandegrupper (.pdf)

BilagaStorlek
PDF icon riktlinjer_horandegrupper.pdf515.27 KB