Dina rättigheter: Den psykosociala arbetsmiljön

Att ha en god arbetsmiljö är en förutsättning för att kunna lyckas med sina studier. Frågor om stress, kränkande särbehandling och andra psykosociala problem är viktiga, precis som studenters möjlighet att påverka sin arbetsmiljö.

  • Om du som student upplever dig diskriminerad utifrån en eller flera av diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen är universitetet skyldig att göra en utredning.
     
  • Diskrimineringsgrunderna är ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck samt etnisk tillhörighet.
     
  • Om du har en permanent eller långvarig funktionsnedsättning har du rätt till särskilt pedagogiskt stöd från universitetet. Här på universitetet är det genom projektet framgångsrika studier och Funka genom studenthälsan som du kan vända dig till för stöd.
     
  • En god arbetsmiljö är viktigt för att du ska kunna fokusera på dina studier. Du som student har rätt att påverka din arbetsmiljö. Om du upplever att det är dålig arbetsmiljö i någon av universitetets lokaler kan du vända till studentkåren. Vi har ett studerandeskyddsombud som ansvarar för att förmedla och påverka för en förbättring av studenternas arbetsmiljö.

Läs mer om Karlstad Studentkårs rättighetskampanj 2016