Dina rättigheter: Examination

 

Alla kurser examineras på olika sätt. Det är viktigt att det finns tydliga regler för vad som ska examineras och på vilket sätt. För att du bäst ska kunna visa på dina kunskaper är det bra om du känner till vad som gäller för din kursplan.

  • Kursplanen anger allt som rör din kurs och de examinerande momenten. Här ska det stå vilket lärandemål det är som behandlas och i vilken form en examination ska genomföras. Alla examinerande moment ska finnas med i kursplanen.
  • Du har rätt till en rättsäker examination och att få en individuell bedömning.
  • Det finns tydliga regler gällande fusk och plagiat följ därför alltid lärares anvisningar för att undvika att bli anmäld till disciplinnämnden.
  • Du kan inte överklaga ett betygsbeslut, däremot har du möjlighet att begära omprövning av ett betygsbeslut.
  • Du har rätt till ytterligare två omexaminationer inom ett år utöver det ordinarie examinationstillfället.

    Läs mer om Karlstad Studentkårs rättighetskampanj 2016