Rapport från kårfullmäktige 12 december

Karlstad Studentkår satsar för ett kårhus

Måndagen den 12 december sammanträdde Karlstad Studentkårs högst beslutande organ, kårfullmäktige, och beslutade bland annat om en satsning för ett kårhus i Karlstad. Frida Burström är projektledare för kårhuset och har under hösten arbetat hårt för att kunna dra igång verksamheten redan under 2017.
– Det känns jätteroligt att vara med och starta den här
mötesplatsen för studenter. Nu har vi möjligheten att
tillsammans skapa något viktigt och härligt för studentlivet i Karlstad, säger Frida.

Förändring i organisationen

Kårfullmäktige beslutade också om en organisationsförändring i studentkårens presidium, där posten som organisationsansvarig tas bort verksamhetsåret 2017/2018. Presidiet kommer bestå av tre personer: ordförande, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar och vice ordförande med studiesocialt ansvar. I samband med detta valde kårfullmäktige en valberedning på tre personer, som ska föreslå kandidater till presidiet. Det nya presidiet väljs av fullmäktige april 2017.

Hörandegrupp till rekrytering av ny rektor

Kårfullmäktige valde tio studenter (och tre suppleanter för dessa) som ska vara med i den hörandegrupp som ska genomföra utfrågningar med kandidater till posten som Karlstads universitets nya rektor under 2017.

Sebastian Hasselström
Organisationsansvarig, Karlstad Studentkår

Fullständiga protokoll och kallelser

Vad är kårfullmäktige?

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och består av 27 studenter. Fullmäktigeledamötena väljs genom kårvalet som hålls i mars eller i april varje år. Det är fullmäktige som bestämmer vilka övergripande frågor och åsikter studentkåren ska driva. Varje år fastställer kårfullmäktige en verksamhetsplan som innehåller de frågor som Karlstad Studentkår ska jobba med under året. Fullmäktige utser också kårstyrelsen, studeranderepresentanter, chefredaktör och utskott. Alla fullmäktigemöten är öppna för medlemmar.