Intresserad av rekrytering?

Är du intresserad av rekrytering?
Vi är på jakt efter en studentrepresentant till anställnings- och befordringsutskottet för fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Uppdraget är arvoderat, meriterande, kontaktskapande och framförallt: roligt!

Anställnings- och befordringsutskottets uppgift är att bereda ärenden och avge förslag/rekommendation vid olika anställningar. Det kan handla om tillsättning av professur, universitetslektor samt adjunkt där utskottet kan anordna provföreläsningar och intervjuer för att lättare kunna bedöma de sökandes kompetens.

Intresserad? 
Kontakta Simon Asplund, Karlstad Studentkårs vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar. Mejla vice@karlstadstudentkar.se.