Rapport från kårfullmäktige 15 mars

Sebastian Hasselström, organisationsansvarig, rapporterar
från kårfullmäktigemötet onsdagen den 15 mars.

 

På kårfullmäktiges sista möte för mandatperioden 2016/2017 den 15 mars presenterades rapporterna från de tre utskott studentkåren har under verksamhetsåret: Studiemiljöutskottet, Stadgerevideringsutskottet och Utskottet för Årets studentvän.

Kårfullmäktige diskuterade Stadgerevideringsutskottets förslag till förändringar i stadgan, men inget beslut fattades i frågan, då för få ledamöter var på plats för att fullmäktige skulle kunna behandla stadgeändringar.

Frida Burström hade en genomgång av hur det går med arbetet med kårhuset, som öppnar hösten 2017. Studentkårens ordförande Amanda Green presenterade en avstämning av verksamhetsplanen och hur det går med olika verksamhetsmål när drygt tre månader av verksamhetsåret 2016/2017 återstår. Sebastian Hasselström presenterade styrelsens utredning om Stiftelsen Pedagogiskt stipendium, som styrelsen haft i uppdrag att utreda under vintern.

Fullständiga protokoll och kallelser

Vad är kårfullmäktige?

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och består av 27 studenter. Fullmäktigeledamötena väljs genom kårvalet som hålls i mars eller i april varje år. Det är fullmäktige som bestämmer vilka övergripande frågor och åsikter studentkåren ska driva. Varje år fastställer kårfullmäktige en verksamhetsplan som innehåller de frågor som Karlstad Studentkår ska jobba med under året. Fullmäktige utser också kårstyrelsen, studeranderepresentanter, chefredaktör och utskott. Alla fullmäktigemöten är öppna för medlemmar.