Resultat från kårvalet

451 personer av studentkårens 3768 röstberättigade medlemmar röstade i årets kårval. Det är en ökning från förra året då valdeltagandet var 9,1 procent. 
– Härligt att valdeltagandet ökade, även om vi siktade ännu högre, säger Amanda Green, ordförande för Karlstad Studentkår.

De 29 mandaten i kårfullmäktige delas ut proportionerligt och utgår från hur stor andel av rösterna de olika listorna fått. Studentkårens målsättning är alltid att öka valdeltagandet från föregående år eftersom så många som möjligt ska få komma till tals.

I kårvalet 2017 kandiderade åtta listor med totalt 43 kandidater.

– Det är väldigt viktigt att rösta i kårvalet så att studentkåren kan representera så många studenter och deras åsikter som möjligt, säger Amanda Green, ordförande för Karlstad Studentkår.

Valdeltagandet i siffror

I 2017 års kårval blev valdeltagandet 451 röstande, vilket betyder att 11,96 procent av studentkårens medlemmar röstade. Vid kårvalet 2017 hade Karlstad Studentkår 3768 röstberättigade studerandemedlemmar. 

Resultat och mandatfördelning

 • 11* mandat: Moderata Studenter Karlstad med 42,51 procent
 • 6 mandat: Kårhuset i Karlstad med 19,46 procent
 • 3 mandat: Lärarlistan med 9,84 procent
 • 3 mandat: Studenternas lista med 9,40 procent
 • 2 mandat: Socialdemokratiska studenter med 8,72 procent
 • 1 mandat: HBTQ et al med 4,03 procent
 • 1 mandat: Liberala studenter med 3,36 procent
 • 1 mandat: Ingesundslistan med 2,68 procent

Totalt antal: 28 platser i kårfullmäktige.
* Moderata studenter erhöll 12 mandat, men ett mandat har strukits då de endast hade elva kandidater.

Valdeltagande kårvalet 2017

 • Antal röstberättigade medlemmar vid valet: 3768 personer
 • Antal röstande: 456 personer
 • Antal giltiga röster: 447 stycken
 • Antal ogiltiga röster: 4 stycken
 • Antal ogiltiga blanka röster: 5 stycken
 • Andel röstande (inklusive blanka ogiltiga röster): 11,96 procent

Angående ogiltiga blanka röster och ogiltiga röster gäller följande: Det första är då en medlem har röstat blankt. Det sistnämnda kan vara att en person har röstat manuellt på valstationen i kårexpeditionen utan att vara medlem i studentkåren, alternativt om någon har röstat både med fysisk valsedel och även på karvalet.se, eller om valsedel inte placerats korrekt i valurnan.

Valdeltagande i de fem senaste kårvalen

 • 2016: 9,1 procent
 • 2015: 14,2 procent
 • 2014: 11,7 procent
 • 2013: 16,1 procent
 • 2012: 11,1 procent

Mer information

Har du frågor om kårvalet? Mejla Sebastian Hasselström, organisationsansvarig på Karlstad Studentkår: organisation@karlstadstudentkar.se

Om kårvalet och kårfullmäktige

I kårvalet kan alla studerandemedlemmar rösta på en lista och kandidat. Listorna driver olika frågor och kan vara kopplade till allt från utbildningar till politiska sammanslutningar eller enskilda studenter. Genom att rösta påverkade medlemmarna vilka frågor Karlstad Studentkår ska jobba med i kårfullmäktige.

Kårfullmäktige är studentkårens högsta beslutande organ och bestämmer de frågor Karlstad Studentkår ska arbeta med och vilka åsikter som ska drivas.