Presidium och styrelse 2017/2018


Karlstad Studentkårs presidium och Karlstads studenttidnings chefredaktör för verksamhetsåret 2017/2018. Från vänster: chefredaktör Denny Jansson, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar Tilda Henriksson, ordförande Jessica Millertson och vice ordförande med studiesocialt ansvar Tobias Svensson.  

 • På kårfullmäktiges konstituerande möte lördagen den 22 april valdes Karlstad Studentkårs presidium, styrelse och andra förtroendevalda för verksamhetsåret 2017/2018. Det tillträdande presidiet består av ordförande Jessica Millertson, vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar Tilda Henriksson och vice ordförande med studiesocialt ansvar Tobias Svensson.
   
 • Utöver dessa valdes åtta ideella ledamöter till kårstyrelsen: Denny Jansson, Emelie Wange, Sebastian Hardin, Emma Andersson, Emma Sundberg, Daniel Frisén, Marlen Garces och Sam Drougge.
   
 • Denny Jansson valdes till chefredaktör för Karlstads studenttidning.
   
 • Mattias Eriksson på KPMG valdes om för ytterligare ett år som auktoriserad revisor och Joakim Hogen fick förnyat förtroende som verksamhetsrevisor.
   
 • Alexander Torin valdes om för ett andra år som mötesordförande i kårfullmäktige.
   
 • Medlemsavgiften för 2017/2018 bestämdes i enlighet med kårstyrelsens förslag till 250 kr för helår och 150 kr för en termin. Kårfullmäktige fastställde också valnämndens protokoll från kårvalet i mars, och beslutade om studentkårens arbets- och delegationsordning.