Vill du jobba i Kårhuset?

Vi söker nu fyra engagerade och strukturerade personer som får saker att hända! Gillar du omväxlande arbete och att träffa massor av härliga studenter? Sök ett meriterande extrajobb där du har stor möjlighet att påverka din arbetsmiljö och samtidigt vara med och sätta guldkant på studielivet i Karlstad. 

Kårhuset i Karlstad ska vara den naturliga samlings- och mötesplatsen för studenter såväl dag- som kvällstid. Det ska även finnas möjlighet till studieplatser, att bjuda in föreläsare, café- och pubverksamhet samt möjlighet för föreningar och sektioner att hyra lokal för exempelvis sittningar. Framförallt ska det vara en plats som drivs av studenter, för studenter.

Alla uppdrag är arvoderade på 30% och sträcker sig en termin i taget med början under sommaren enligt överenskommelse med verksamhetsansvarig och projektledare. Sök genom att skicka CV och personligt brev till karhuset@karlstadstudentkar.se senast onsdag den 31 maj.

För frågor kontakta projektledare Frida Burström genom att ringa 070-474 45 86 alternativt mejla karhuset@karlstadstudentkar.se

Uppdragen

Att vara hovmästare på Kårhuset innebär framför allt detta:

 • Ansvara för bokning av lokalen för sittningar, evenemang och branschträffar med företag
 • Ansvara för bemanning och schemaläggning för evenemang och aktiviteter utöver ordinarie kvällsverksamhet
 • Ansvara för att mat och dryck beställs vid evenemang och aktiviteter i samråd med inköpsansvarig
 • Planera kårhusets egna evenemang och aktiviteter, exempelvis personalfester, temakvällar, quiz osv tillsammans med övriga arvoderade
 • Alkoholansvar
 • Förväntas arbeta i verksamheten vid behov
 • Delta i verksamhetsavstämning med övriga arvoderade varannan vecka

Att vara bar- och inköpsansvarig innebär framför allt detta:

 • Utveckla och ansvara för bar och dryckessortimentet
 • Ansvara för alla inköp till samtliga områden inom kårhuset
 • Ansvara för bemanning och schemaläggning under ordinarie kvällsverksamhet
 • Vara hovmästaren behjälplig kring inköp och beställningar vid sittningar, evenemang osv
 • Leda och utbilda ideella i arbetsmoment kopplade till kvällsverksamheten, ev serveringsansvar
 • Alkoholansvar
 • Förväntas arbeta i verksamheten vid behov
 • Delta i verksamhetsavstämning med övriga arvoderade varannan vecka

Att vara dagverksamhetsansvarig innebär framför allt detta:

 • Utveckla och planera för caféet, dess sortiment och aktiviteter ex lördagsbrunch
 • Ansvar för att caféet är öppet tisdag-torsdag 10-16, fredag 12-16 och lördag 11-15
 • Ansvar för bemanning och sätta scheman för ideell personal
 • Beställning av varor till caféet i samverkan med inköpsansvarig
 • Leda och utbilda ideella i arbetsmoment kopplade till dagverksamheten
 • Ansvar för att följa upp och upprätthålla föreskrifter kring hygien i utrymmen för servering, beredning och förvaring.
 • Förväntas arbeta i caféet vid behov
 • Delta i verksamhetsavstämning med övriga arvoderade varannan vecka

Att vara marknadsförings- och PR-ansvarig innebär framför allt detta:

 • Ansvara för att upprätthålla kontrakt med samarbetspartners och upprätta nya avtal i samverkan med kårhusets styrelse
 • Planera för marknadsföring och kampanjer och se till att dessa bemannas
 • Samarbeta med kommunikatör på studentkåren för att ta fram grafiskt material som berör kårhusets verksamhet
 • Se till att information på exponeringsytor på kårhuset är uppdaterad
 • Ansvar för att se till att kårhusets sociala medier uppdateras
 • Delta i verksamhetsavstämning med övriga arvoderade varannan vecka