Karlstads studentvän 2017: Drivhuset!

Nu är vinnaren presenterad - Drivhuset är Karlstads studentvän 2017!

Ordförande Amanda Green presenterade under torsdagen Drivhuset som vinnare av Karlstads studentvän 2017. Tillsammans med Erika Strömbäck och Linnéa Malmberg har hon utgjort utskottet för priset och agerat jury efter att studenterna fått skicka in nomineringar.

Motiveringen till vinnaren år 2017 lyder enligt följande: Drivhuset får oss studenter att förverkliga våra idéer. Det är en organisation med en positiv inställning som för oss framåt. Ur ett utbildningsperspektiv bidrar årets vinnare med kunskap såväl som de förbereder studenter för arbetslivet. Alla kan vända sig till Drivhuset, om det så gäller föreningsengagemang, en affärsidé eller ett examensarbete. Viljan och drivet att kämpa med oss studenter och våra idéer anser vi vara ovärderligt för Karlstad som studentstad. 

Om priset Karlstads studentvän
Karlstads studentvän är ett pris som Karlstad Studentkår har instiftat med syfte att uppmärksamma en person, en grupp eller en organisation som under året har stärkt 
studenters livskvalitet. Det är Karlstads studenter som har nominerat kandidater till priset. Juryn består av ett utskott från Karlstad Studentkår.