Lärarstudenter, se hit!

Sökes: studenter som läser till förskollärare, F-3 eller mot högstadiet/gymnasiet!

Är du sugen på att påverka lärarutbildningen och få en merit i CV:t? Nu kan du få erfarenhet av anställningsrekrytering!

Det handlar om ett öppet hörande, en slags frågestund i grupp, med kandidater som söker jobb som dekan för lärarutbildningen.

Vad är en dekan? Man kan kort sagt säga att dekanen är den högste chefen för en fakultet, i det här fallet Lärarutbildningsnämnden. Dekanen leder arbetet med långsiktiga utbildnings- och forskningsstrategier genom nämnden. En dekan kan ha väldigt mycket att säga till om och eftersom det är en viktig roll så är det viktigt att vi studenter kan påverka vem som ska leda det arbetet!

Var/när? Hörandet äger rum onsdag den 6 september (preliminärt från morgon till lunch, men tiden kan ändras beroende på hur många kandidater det blir). Anmälan sker till vice@karlstadstudentkar.se senast torsdag den 24 augusti.

Du är också välkommen till ett förmöte/frågestund med fika innan den 6 september. Då kan vi prata om upplägg samt förbereda frågor. Mejla vice ordförande Tilda Aronsson, så får du veta mer!