Karlstad Studentkårs ordförande lämnar sitt uppdrag

Måndag den 4 september begärde Karlstad Studentkårs ordförande att avsäga sig sitt ordförandeuppdrag samt sina uppdrag som studentrepresentant i Universitetsstyrelsen, Drivhusets styrelse och Stiftelsen Karlstads studentbostäders styrelse. Detta fastställdes i och med Karlstads Studentkårs fullmäktigesammanträde tisdagen den 5 september. Studentkårens ordförande har efter ett presidiebeslut varit frånkopplad från verksamheten sedan den 25 augusti och Karlstad Studentkår har beslutat att upprätta en polisanmälan om trolöshet mot huvudman.

Karlstad Studentkårs fullmäktige har beslutat att tillsätta en extrainkallad valberedning och vice ordförande med utbildningspolitiskt ansvar Tilda Aronsson är tillförordnad ordförande tills vidare.

Kontakt
Tilda Aronsson, tillförordnad ordförande
vice@karlstadstudentkar.se 
070-438 96 38

David Snårelid, kommunikatör
information@karlstadstudentkar.se
073-917 68 47