Ny ordförande: Daniel Frisén

Daniel Frisén är studentkårens nya ordförande. Detta fastställdes i och med Karlstad Studentkår fullmäktigesammanträde onsdagen den 25 oktober.

– Jag vill att studentkåren ska vara den självklara handen mellan studenter och universitet och att studentkåren ska ge ett mervärde till studierna i Karlstad, säger Daniel Frisén.

Daniel läser politices kandidatprogrammet på Karlstads universitet och har varit en del av Karlstad Studentkårs styrelse för läsåret 2017/2018. 

– Daniel har ett sinne för organisation och punktlighet samt lång erfarenhet av styrelsearbete, både på lokal och nationell nivå, skriver Karlstad Studentkårs valberedning i sin rekommendation till fullmäktige. 

Daniel Frisén kommer därmed att vara studentkårens ordförande till och med mandatperiodens slut den 30 juni.

Valberedningens sammansättning
På extrainsatta fullmäktigesammanträdet den 5 september 2017 valdes Sam Drougge till valberedningens sammankallande och Linnéa Bjurström samt Emma Andersson till ledamöter. Tobias Holmberg valdes den 27 september 2017 in till ordinarie ledamot i valberedningen.