Jobba på Kårhuset

Kårhuset är en samlingsplats för studenter, som drivs av studenter. Verksamheten erbjuder café, pub och sittningar till rimliga priser för alla studenter som är medlemmar i Karlstads universitets studentkår. Vi är fem arvoderade studenter som tillsammans driver Kårhuset med hjälp av alla som engagerar sig ideellt. Vårt team består av: en caféansvarig, en bar- och inköpsansvarig, en eventansvarig, en PR och kommunikationsansvarig och en verksamhetsansvarig. Vår vision: Made for students, by students – the place to create, participate and be yourself. Always affordable, playful and open for everyone. 

Vill du vara med och utveckla Kårhuset framåt? Ta chansen att påverka Kårhusets framtid och samtidigt lära dig en massor på vägen! Vi kan garantera att en arvoderad tjänst på Kårhuset kommer vara kul, utmanande och bidra till personlig utveckling. Terminen börjar gå mot sitt slut och det börjar bli dags för oss att hitta tre nya kandidater. Vi letar efter en caféansvarig och en eventansvarig, tjänsterna är arvoderade på 30% och löper över en termin. Vi söker även efter en ny verksamhetsansvarig, en arvoderad tjänst på 50% som löper över ett år. Arbetsuppgifterna är mycket varierande och du har stora möjligheter att själv utforma din tjänst. Tidigare erfarenhet från liknande arbeten är ett plus men inget måste. Tillträde 15:e januari för samtliga tjänster, intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag! Skicka din ansökan, innehållande CV och en personlig presentation till: verksamhetschef@karhusetkarlstad.se

Eventansvarig
Som eventansvarig i teamet är du ansvarig för alla typer av evenemang som sker på Kårhuset, främst sittningar och våra egna event. Tillsammans med en mindre ideell arbetsgrupp arbetar du för att ta fram, planera och genomföra sittningar, temakvällar och liknande event.

• 1 termins uppdrag (max 2), 30%, 12 timmar/vecka utslaget över uppdragstiden
• Ansvar för bokning av sittningar, evenemang och branschträffar
• Ansvar för att mat och dryck beställs vid evenemang och aktiviteter, i samråd med inköpsansvarig • Ansvar för utveckling och uppföljning av våra sittningspaket • Planera Kårhusets egna evenemang och aktiviteter med stöd av arbetsgruppen
• Serveringsansvar
• Leda och utbilda ideell personal, inklusive arbetsgruppen, i arbetsmoment kopplade till eventverksamheten
• Arbeta i verksamheten vid behov
• Delta i verksamhetsavstämning

”Att jobba som event-ansvarig är både utvecklande, roligt och socialt” 
Lisa Norgren, eventansvarig

Caféansvarig
Som caféansvarig i teamet är du ansvarig för den dagliga driften och utvecklingen av cafét, dess sortiment och arbetsrutiner. Du har även ansvar för bemanning och upplärning av ideell personal samt leder en mindre ideell arbetsgrupp med extra ansvar för att driva cafét.

• 1 termins uppdrag (max 2), 30%, 12 timmar/vecka utslaget över uppdragstiden
• Ansvar för utveckling och uppföljning av caféet, dess sortiment och olika aktiviteter som till exempel lördagsbrunch, med stöd av arbetsgruppen
• Beställning av varor till caféet i samverkan med inköpsansvarig
• Ansvar för att följa upp och upprätthålla föreskrifter kring hygien i utrymmen för servering, beredning och förvaring
• Ansvar för att utveckling och uppföljning av rutiner inom caféverksamheten
• Ansvar för bemanning och schemaläggning av ideell personal
• Leda och utbilda ideell personal, inklusive arbetsgruppen, i arbetsmoment kopplade till caféverksamheten
• Ansvar för att cafét är öppet under överenskomna dagar med stöd av arbetsgruppen
• Förväntas arbeta i verksamheten vid behov
• Delta i verksamhetsavstämning med övriga arvoderade

”Ett roligt, varierande och utmanande arbete som du inte kommer ångra!”
Agnes Eriksson, caféansvarig

Verksamhetsansvarig
Som verksamhetsansvarig har du övergripande administrativt, operativt och ekonomiskt ansvar för Kårhuset, teamet och ideell personal. Tillsammans med teamet ansvarar du för att driva och utveckla Kårhuset enligt vision och måluppsättningar i samråd med Kårhusets styrelse.
• 1 års uppdrag, 50%, 20 timmar/vecka utslaget över uppdragstiden
• Ekonomiskt och administrativt ansvar med stöd av Studentkårens kanslichef
• Kontakt med Akademiska Hus och Studentkårens kanslichef
• Ansvar för rekrytering av efterträdare och övriga arvoderade tjänster (teamet) i samråd med Kårhusets styrelse
• Ansvar för rekrytering av ideella arbetsgrupper i samråd med övriga arvoderade (teamet)
• Ansvar för utveckling och uppföljning av måluppsättningar i samråd med Kårhusets styrelse
• Ansvar för utveckling och uppföljning av rutiner för lokal och verksamhet tillsammans med övriga arvoderade (teamet)
• Ansvar för utveckling och uppföljning av förmåner för Kårhusets personal tillsammans med övriga arvoderade (teamet)
• Leda, stödja och samordna teamet, bland annat genom att leda regelbundna verksamhetsavstämningar
• Serveringsansvar • Förväntas arbeta i verksamheten vid behov

”Att arbeta på Kårhuset har varit givande, utmanande och väldigt roligt! Jag har träffat massa studenter och lärt mig hur mycket som helst”
Cornelia Gröhn, verksamhetsansvarig

För mer information besök vår Facebooksida eller skicka din ansökan till verksamhetschef@karlstadstudentkar.se