Vi söker: projektledare till Kårvalet

Karlstad Studentkår är navet i studentlivet och den enade studentrösten. Vårt viktigaste uppdrag är att bevaka utbildningarnas kvalitet och se till att du får en så bra studietid som möjligt.

Kårvalet
Varje vårtermin är det val till Karlstad Studentkårs fullmäktige. Genom att kandidera eller rösta i kårvalet är studentkårens medlemmar med och påverkar vilka frågor studentkåren ska jobba med och vilka åsikter som ska drivas. Läs mer om Kårvalet på karlstadstudentkar.se/karvalet

Arbetsbeskrivning valprojektledare
Valprojektledarens huvudsakliga uppgift är att genomföra kårvalet till Karlstad Studentkårs fullmäktige på ett strukturerat, transparent och demokratiskt sätt. Projektledaren ska även se till att valet följer studentkårens styrdokument och riktlinjer. Uppdraget omfattar sysselsättning på 20 % för perioden 1 februari till och med 31 april. Ersättning utgår i form av arvode. Under kårvalet i mars och veckorna innan kräver uppdraget fler arbetstimmar, medan det är lugnare i uppstarts- och avslutningsarbetet. Arbetet genomförs tillsammans med valnämnden. Valnämnden består av ledamöter utsedda av kårfullmäktige och har i uppdrag att planera kårvalet. Avstämningar görs med studentkårens ordförande och till styrelsen. Projektledaren samarbetar även med studentkårens kommunikatör för att marknadsföra valet.

Vi söker en engagerad och social person med organisatorisk förmåga. Det är meriterande att ha kunskaper om organisationen alternativt andra ideella uppdrag sedan tidigare.

Arbetsuppgifter

  • Planera och utföra arbetet tillsammans med valnämnden
  • Samla in idéer för genomförandet av kårvalet
  • Löpande rapportera till studentkårens ordförande
  • Marknadsföra och verkställa kårvalet
  • Skriva en rapport om genomförandet av kårvalet

Ansökan
Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta ordförande Daniel Frisén genom att mejla alternativt ringa 073–663 14 71.

Din ansökan skickar du till ordforande@karlstadstudentkar.se senast måndag den 15 januari. Ansökan ska bestå av ditt CV samt en kortare presentation av dig själv och varför du är lämplig för uppdraget.

Lycka till!