Mikael Svanberg tilldelas Bästa lärare

Karlstads studenter skickade in 202 nomineringar och nominerade 85 stycken lärare på universitetet. Till slut utsågs Mikael Svanberg, universitetslektor i historia, till Bästa lärare 2018! 


Ordförande för utmärkelsens utskott och studentkårens vice ordförandeTilda Aronsson tillsammans med vinnaren av Bästa lärare 2018: Mikael Svanberg, universitetslektor i historia.

– En lärare som med all säkerhet uppfyller prisets alla kriterier, säger Tilda Aronsson, ordförande för utmärkelsens utskott.

Såhär lyder utskottets motivering:
”Mikael Svanberg lyckas att kombinera sin gedigna ämneskompetens med en tydlig pedagogisk vision. Han har ett progressivt upplägg, som successivt förbereder 
studenterna att utvecklas i sitt lärande. Studenterna beskriver Mikael som en lärare med en sällsynt förmåga att kunna kombinera djupa ämneskunskaper med ett lyhört och pedagogiskt arbetssätt. Han har en ständig vilja att utveckla och förbättra sin undervisning, och gör detta på ett skickligt sätt.
 
Mikaels skicklighet och engagemang gör honom till en fantastisk lärare som utstrålar professionalitet och yrkesstolthet.”